Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 12. stavak (5) Zakona o preuzimanju prava i obaveza osnivača nad ustanovama socijalne skrbi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 31/08 i 27/12), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 174. sjednici, održanoj 18.04.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI ZA

IMENOVANJE RAVNATELJA ZAVODA ZA

ZBRINJAVANJE MENTALNO INVALIDNE DJECE I

OMLADINE - PAZARIĆ

 

 

I

 

 

Daje se prethodna suglasnost Upravnom odboru Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine - Pazarić za imenovanje Redžepa Šalica, na poziciju ravnatelja Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine - Pazarić.

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 386/2019

18. travnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.