Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 177. sjednici, održanoj 25.04.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU OVLASTI PUNOMOĆNIKU ZA

ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE l

HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI GOSPODARSKOG

DRUŠTVA JP "BH POŠTA" D.O.O. SARAJEVO

 

 

I

 

 

Ernestu (Fadil) Đonki daje se ovlast da, u svojstvu punomoćnika, zastupa Vladu Federacije Bosne i Hercegovine na 53. sjednici Skupštine Gospodarskog društva JP "BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo.

 

 

II

 

 

Fadil Novalić, premijer Federacije Bosne i Hercegovine, ovlašćuje se za potpisivanje pojedinačne prijave i punomoći sa obvezujućom uputom o načinu glasovanja po pojedinim točkama Dnevnog reda 53. sjednice Skupštine Gospodarskog društva JP "BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo, zakazane za dan 26.04.2019. godine.

 

 

III

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 373/2019

25. travnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.