Na temelju članka 16. Zakona o izmirenju obveza po osnovu računa stare devizne štednje ("Službeni glasnik BiH", br. 28/06, 76/06, 72/07, 97/11 i 100/13) i članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 169. sjednici, održanoj 17.01.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O IZMJENI ODLUKE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA VERIFIKACIJU RAČUNA STARE DEVIZNE ŠTEDNJE

 

 

I

 

 

U Odluci o imenovanju Komisije za verifikaciju računa stare devizne štednje ("Službene novine Federacije BiH", broj 82/16) u točki I stavak (2) riječi: "Haris Muhić" zamjenjuju se riječima: "Tanja Baličevac".

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 17/2019

17. siječnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.