Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i točke III Odluke o utvrđivanju kriterija raspodjele sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu financija/Federalnom ministarstvu finansija sa pozicije "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima -KANTONI l OPĆINE" gradovima i općinama ("Službene novine Federacije BiH", broj 23/18), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 176. sjednici, održanoj 18.04.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O IZMJENI ODLUKE O RASPODJELI SREDSTAVA

UTVRĐENIH PRORAČUNOM FEDERACIJE BOSNE I

HERCEGOVINE ZA 2018. GODINU FEDERALNOM

MINISTARSTVU FINANCIJA/FEDERALNOM MINISTARSTVU FINANSIJA SA POZICIJE "TEKUĆI

TRANSFERI DRUGIM NIVOIMA VLASTI I

FONDOVIMA - KANTONI l OPĆINE" GRADOVIMA I

OPĆINAMA

 

 

I

 

 

U Odluci o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu financija/Federalnom ministarstvu finansija sa pozicije "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima -kantoni i općine" gradovima i općinama ("Službene novine Federacije BiH", broj 46/18) u točki II u tabeli, općina Konjic, u koloni "namjena", riječi "Utopljavanje OŠ Glavatičevo" zamjenjuju se riječima: "Rekonstrukcija školskog igrališta u Glavatičevu".

 

 

II

 

 

U Odluci o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu financija/Federalnom ministarstvu finansija sa pozicije "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima -kantoni i općine" gradovima i općinama ("Službene novine Federacije BiH". broj 46/18) u točki II u tabeli, Grad Tuzla, u koloni "namjena", riječi "Rekonstrukcija sale BKC" zamjenjuju se riječima: "Projekat uvođenja priključka na mrežu daljinskog zagrijavanja grada, poslovnog prostora u vlasništvu Grada Tuzle u iznosu od 25.000,00 KM" i "Projekat sanacije poslovnog prostora u vlasništvu Grada Tuzle u iznosu od 15.000,00 KM".

 

 

III

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 316/2019

18. travnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.