Na temelju članka 3. stavka (2) i članka 19. stavka (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 176. sjednici, održanoj 18.04.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU NA KORIŠTENJE SLUŽBENOG PUTNIČKOG AUTOMOBILA FEDERALNOJ UPRAVI

POLICIJE U SASTAVU FEDERALNOG MINISTARSTVA

UNUTARNJIH POSLOVA - FEDERALNOG MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA

 

 

I

 

 

Daje se na korištenje službeni putnički automobil Federalnoj upravi policije u sastavu Federalnog ministarstva unutarnjih poslova - Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova koji se vodi u evidenciji osnovnih sredstava Federalnog ministar­stva unutarnjih poslova - Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, sljedećih značajki: VW Touareg, benzin, registarskih oznaka: M15-T-169, godine proizvodnje: 2005., oblik karoserije: terensko, broj šasije: WVGZZZ7LZ6D043219, broj motora: BMW016274.

 

 

II

 

 

Sve troškove za vrijeme korištenja vozila, uključujući registraciju, kasko osiguranje, gorivo, redovite i izvanredne servise, eventualne štete na vozilu i sve ostale izvanredne troškove, snosi korisnik vozila.

 

 

III

 

 

Za provedbu ove odluke zadužuju se Federalno ministar­stvo unutarnjih poslova - Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova i Federalna uprava policije, svatko iz svoje nadležnosti.

 

 

IV

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

Vbroj 312/201'9

18. travnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.