Na osnovu člana 3. stav (2) i člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 176. sjednici, održanoj 18.04.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU NA KORIŠTENJE SLUŽBENOG

PUTNIČKOG AUTOMOBILA FEDERALNOJ UPRAVI

POLICIJE U SASTAVU FEDERALNOG MINISTARSTVA

UNUTRAŠNJIH POSLOVA - FEDERALNOG

MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA

 

 

I

 

 

Daje se na korištenje službeni putnički automobil Federal­noj upravi policije u sastavu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalnog ministarstva unutarnjih poslova koji se vodi u evidenciji osnovnih sredstava Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalnog ministarstva unutarnjih poslova, sljedećih karakteristika: VW Touareg, benzin, registarskih oznaka: M15-T-169, godina proizvodnje: 2005., oblik karoserije: terensko, broj šasije: WVGZZZ7LZ6D043219, broj motora: BMW016274.

 

 

II

 

 

Sve troškove za vrijeme korištenja vozila, uključujući registraciju, kasko osiguranje, gorivo, redovne i vanredne servise, eventualne štete na vozilu i sve ostale vanredne troškove snosi korisnik vozila.

 

 

III

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministar­stvo unutrašnjih poslova - Federalno ministarstvo unutarnjih poslova i Federalna uprava policije, svako u okviru svoje nadležnosti.

 

 

IV

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 312/2019

18. aprila 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.