Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 9. stav (1) Zakona o cestama Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/10, 16/10 Isp. i 66/13) a u vezi Uredbe o mjerilima i kriterijima za kategorizaciju javnih cesta ("Službene novine Federacije BiH", broj 62/11), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 108. hitnoj sjednici, održanoj 21.03.2018. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O RAZVRSTAVANJU CESTA U AUTOCESTE, BRZE CESTE, MAGISTRALNE I REGIONALNE CESTE

 

 

I

 

 

Odluka o razvrstavanju cesta u autoceste, brze ceste, magi­stralne i regionalne ceste ("Službene novine Federacije BiH", br. 24/14 i 95/14) prestaje da važi.

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 303/2018

21. marta 2018. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.