Na osnovu članova 39. i 43. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 97/07), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 50. sjednici održanoj 31. marta 2008. godine, donosi


O D L U K U

O USVAJANJU PROGRAMA RASPODJELE
SREDSTAVA TEKUĆIH TRANSFERA UTVRĐENIH
BUDŽETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ZA 2008. GODINU, FEDERALNOM MINISTARSTVU
KULTURE I SPORTA - FEDERALNOM
MINISTARSTVU KULTURE I ŠPORTA


I


Usvaja se Program raspodjele sredstava tekućih transfera Federalnog ministarstva kulture i sporta - Federalnog ministarstva kulture i športa (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) utvrđenih u razdjelu 52. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 97/07).


II


Raspodjela sredstava tekućih transfera izvršena je u skladu sa uvjetima te općim i posebnim kriterijima utvrđenim u Javnom pozivu za pretkvalifikačiju i odabir programa i projekata u oblasti kulture i sporta koji će se sufinansirati iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine u 2008. godini ("Službene novine Federacije BiH", broj 81/07).


III


Raspodjela sredstava tekućih transfera izvršena je za programe i projekte kako slijedi:

1. Transfer za obnovu kulturnog i
graditeljskog naslijeđa 4.000.000,00 KM
1. Obnova i zaštita javnih objekata 331.500,00 KM


Red. br.

NAZIV PODNOSIOCA ZAHTJEVA

Naziv programa ili projekta

Broj bodova

Odobreni iznos u KM

1.

Zemaljski muzej BiH Sarajevo

Sanacija paviljona prahistorija

56

65.000,00

2.

Franjevački muzej i galerija Gorica Livno

Stara škola - nastavak

48

32.500,00

3.

Općina  Jajce

Projekt uređenja enterijera zgrade Dom AVNOJ-a

43

26.000,00

4.

BZK "Preporod" Prozor Rama

Sanacija Sahat kule u Prozoru

40

13.000,00

5.

Media centar Sarajevo

Digitalna zaštita i arhiviranje kulturno-historijskog blaga BiH BH štampa 1866-2016.

40

52.000,00

6.

JU Dom Kulture "Edhem Mulabdić" Maglaj

Dovođenje Uzeir-begovog konaka u kontekst turističke ponude

40

13.000,00

7.

Grad Mostar Mostar

Sanacija Partizanskog groblja

40

130.000,00

2. Obnova i zaštita sakralnih objekata 920.000,00 KM

Red. br.

NAZIV PODNOSIOCA ZAHTJEVA

Naziv programa ili projekta

Broj bodova

Odobreni iznos u KM

1.

Medžlis Islamske zajednice Prozor Rama

Sanacija zgrade Medžlisa islamske zajednice

48

20.000,00

2.

Župa sv. Ivana Glavosjeka Gradina Čitluk

Rekonstrukcija stare župne kuće Gradina u Blizancima

48

40.000,00

3.

Udruženje za istraživanje sufizma i misticizma Fojnica

Popravak tekije i turbeta u Vukeljićima

47

26.000,00

4.

Franjevački muzej i galerija Gorica Livno

Stalni postav arheološke zbirke na osnovi koncepta povijesnog razvoja

47

32.500,00

5.

Općina Bosanska Krupa

Bosanska Krupa

Završetak radova na objektu SPC Veliki Radić

46

15.000,00

6.

Medžlis Islamske zajednice Jajce

Unutrašnji radovi na objektu Esme-sultan džamija

45

52.000,00

7.

Župni ured Kiseljak

Uređenje crkve u Kiseljaku i Brnjacima

45

30.000,00

8.

Medžlis Islamske zajednice Gradačac

Opremanje i obnova dershane (amfiteatar) Murat kapetanove medrese Gradačac

46

10.000,00

9.

Medžlis Islamske zajednice Sanski Most

Restauracija Mussale u Kamengradu

44

19.500,00

10.

Franjevački samostan Kraljeva Sutjeska

Program konzervacijskih radova tekuće održavanje samostana II faza

43

26.000,00

11.

SPC Tuzla

Tuzla

Sanacija i obnova stolarije bakranog krova i vanjske fasade Sabornog hrama Tuzla

43

32.500,00

12.

Medžlis Islamske zajednice Gradačac

Renoviranje džamije Husejnija

43

32.500,00

13.

Župa bezgrešnog začeća BDM Posušje

Rekonstrukcija stare Župne crkve u Posušju

42

45.500,00

14.

Franjevački samostan Kreševo

Sanacija i adaptacija muzeja i knjižnice i uređenje multimedijalne dvorane

42

 

26.000,00

 

15.

BZK "Preporod" Novi Travnik

Projekt obnove stare džamije u Šenkovićima

42

 

19.500,00

 

16.

Franjevački samostan Rama -Šćit

Sanacija crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije na Šćitu

42

 

45.500,00

 

17.

Medžlis Islamske zajednice Donji Vakuf

Kompleks - plato džamije Hasan Kjafije Pruščaka u Pruscu

42

 

19.500,00

 

18.

Srpska pravoslavna eparhija Bihačko petrovačka Bosansko Grahovo

Izgradnja parohijskog doma i crkvene sale za crkvenu opštinu Grahovo

42

 

15.000,00

 

19.

Medžlis Islamske zajednice Maglaj

II faza otkivačkih i kon. restauratorskih radova na enterijeru i trijemu Jusuf-pašine -Kuršumlija džamije

41

 

26.000,00

 

20.

SPC Vozuća Zavidovići

Rekonstrukcija, restauracija i konzervacija manastirske crkve Sv. Trojice u Vozućici

41

 

32.500,00

 

21.

SPC Opština Sarajevo Sarajevo

Sanacija enterijera Saborne crkve

41

 

32.500,00

 

22.

Medžlis Islamske zajednice Ljubuški

Sanacija i restauracija džamije Ali bega Kapetanovića u Vitini

41

 

32.500,00

 

23.

Islamska zajednica Kakanj

Nastavak radova rekonstrukcije džamije u Kraljevoj Sutjesci

41

 

32.500,00

 

24.

SZR "STILL-A" Sarajevo

Projekt zastiranja tradicionalnim bh ćilimima džamije u Lizopercima

41

 

19.500,00

 

25.

Medžlis Islamske zajednice Žepče

Rekonstrukcija sarkofaga ispred Ferhad-pašine džamije

41

6.500,00

26.

Agencija Stari Grad Mostar

Restauracija i rekonstrukcija zgrade Starca biskupske rezidencije u Vukodolu

40

45.500,00

27.

Medžlis Islamske zajednice Breza

Nastavak realizacije započetog projekta džamije u Podgori 

40

32.500,00

28.

Hercegovačko franjevačka provincija Uznesenja BDM Mostar

Obnova franjevačke knjižnice u Mostaru

 

40

 

32.500,00

 

29.

Medžlis Islamske zajednice Tešanj

Restauracija Ferhadbegove džamije

40

32.500,00

 

30.

Medžlis Islamske zajednice Donji Vakuf

Rekonstrukcija patosa Handanija džamije zbog otklanjanja postojeće vlage -Prusac

40

32.500,00

31.

Medžlis Islamske zajednice Mostar

Obnova i zaštita prirodno graditeljske cjeline Blagajske tekije na vrelu rijeke Bune

40

32.500,00

32.

 

Medžlis Islamske zajednice Gračanica kod Visokog

Visoko

Projekt renoviranje stare džamije u Podvincima Visoko

 

40

 

13.000,00

 

33.

 

Medžlis Islamske zajednice Prozor Rama

Pomoć pri izgradnji džamije u Lugu

40

5.000,00

34.

Medžlis Islamske zajednice Tomislav -Grad

Konzervacija temelja Lala - pašine džamije

 

40

5.000,00

 

3. Obnova i zaštita arheoloških lokaliteta i nekropola 260.000,00 KM

Red. Br.

NAZIV PODNOSIOCA ZAHTJEVA

Naziv programa ili projekta

Broj bodova

Odobreni iznos u KM

1.

Zemaljski muzej BiH Sarajevo

Arheološka istraživanja prapovjesne gradine Bagina strana - Čolaci

49

9.750,00

2.

Zemaljski muzej BiH Sarajevo

Vađenje i konzervacija antičkih mozaika iz Višića kod Čapljine

46

13.000,00

3.

Općina Ljubuški

Zaštita i prezentacija "Gračina" rimskog lokaliteta I-III stoljeće

46

26.000,00

4.

Zemaljski muzej BiH Sarajevo

Arheološka Istraživanja antičkog lok. Halapići kod Glamoča

44

13.000.00

5.

Zemaljski muzej BiH Sarajevo

Istraživanja sdžrednjovjekove nekropole u selu Gornja Lupnica kod Jajca

44

9.750,00

6.

NCEI Nevladin centar za edukaciju i istraživanje Mostar

Antički lokalitet Desilo

44

 

97.500,00

7.

Udruženje za razvoj turizma "Troya" Stolac

Projekat izgradnje potpornog zida uz mekropolu Radimlja

42

16 250,00

8.

Grad Sarajevo Sarajevo

Arheološka istraživanja kompleksa Bijela Tabija u Sarajevu

42

32.500,00

9.

Društvo za zaštitu kultumo-povijesnih prirodnih vrijednosti Jajce

Revitalizacija Mitreuma u Jajcu

 

41

 

9.750,00

 

10.

Udruženje za razvoj turizma Troya" Stolac

 

Nastavak projekta arheološki park "Daorson"

41

6.500,00

11.

Hrvatsko društvo čuvara baštine Široki Brijeg

 

Zaštita i obnova spomeničke baštine (Rimski zdenac -Studenac, Krčage, stećci)

40

 

3.250,00

 

12.

Institut za genetičko inžinjerstvo i biotehnologiju Sarajevo

DNK analiza arheološih skeletnih uzoraka sa lokaliteta Desilo

40

19.500,00

 

13.

Udruženje građana za zaštitu kulturno-historijskih spome­nika "Ornament" Kalesija

Uređenje i zaštita srednjovjekovnih stećaka na lokalitetu "Mramorje" -Bulatovići

40

3.250,00

 

4. Obnova i zaštita starih gradova 245.310,00 KM

Red. Br.

NAZIV PODNOSIOCA ZAHTJEVA

Naziv programa ili projekta

Broj bodova

Odobreni iznos u KM

1.

 

Udruga kraljevski grad Bobovac Vareš

 

Dovršetak radova na popločavanju poda u grobnoj kapeli i pokrivanje nadstrešnice

46

 

2.860,00

 

2.

 

JU Dom kulture Cazin Cazin

Sari grad Ostrožac restauracija

45

 

32.500,00

 

3.

 

Općina Ključ

 

Nastavak radova na restauraciji i zaštiti starog grada Ključa

44

 

32.500,00

 

4.

Fondacija za razvoj lokalnih zajednica MOZAIK Sarajevo

Manifestacija tragovima bosanskog kraljevstva rekonstrukcija i renoviranje spomenika kulture

42

 

16.250,00

 

5.

 

Općina Bosanska Krupa

 

Rekonstrukcija, sanacija i konzervacija kompleksa "Stari grad Bos. Krupa"

40

 

26.000,00

 

6.

 

Općina Maglaj -Općinski načelnik Maglaj

Projekt sanaciono-konzervatorskih radova starog grada Maglaj

40

 

26.000,00

 

7.

 

Općina Tešanj

 

Sanacija i konzervacija zidova starog grada Tešanj

39

 

32.500,00

 

8.

 

JU Zavod za zaštitu kulturnog naslijeđa Bihać

Arheološka istraživanja na starom gradu Ostrovica

38

 

19.500,00

 

9.

 

JU Dom kulture Cazin

 

Revitalizacija starog grada Cazin

38

 

13.000,00

 

10.

 

JU Zavod za zaštitu kulturnog naslijeđa Bihać

 

Izrada projekta i izvođenje radova za stari grad Todorovo Velika Kladuša

38

 

16 250,00

 

11.

Općina llijaš

 

Restauracija i konzervacija nacionalnog spomenika stari grad Dubrovnik

38

 

26.000,00

 

12.

 

Udruženje za zaštitu kul.hist. i prirodnih vrijednosti "Ključ na Sani Ključ

Uređenje prostora Podgrad Ključ

 

38

 

1.950,00

 

 

 

5. Obnova i zaštita stambenih objekata                            286.000,00

Red. Br.

NAZIV PODNOSIOCA ZAHTJEVA

Naziv programa ili projekta

Broj bodova

Odobreni iznos u KM

1.

Agencija Stari Grad Mostar

Sanacija objekta Biščevića kuće u Kompleksu Biščevića-Lakišića

45

32.500,00

2.

Agencija Stari Grad Mostar

Sanacija objekta Lakišića kuće

44

13.000,00

3.

Općina Tešanj

Unutrašnje uređenje objekta Eminagića kuće

42

32.500,00

4.

Udruženje za razvoj turizma Troya" Stolac

Sanacija i revitalizacija objekta Šarića kuća

42

13.000,00

5.

Općina Konjic

Finalizacija obnove rodne kuće Zuke Džumhura i proglašenje spomen kućom

40

32.500.00

6.

JU Zavod za zaštitu kulturnog naslijeđa Bihać

Izrada projekta i izvođenje radova na konstruktivnoj sanaciji kuće Nurije Pozderca Cazin

40

32.500,00

7.

Milenko Krešić ODRAZ-ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA Čapljina

Rekonstrukcija i adaptacija starih kamenih kuća u Desilu za smještaj istražnih timova

39

130.000,00

 

6. Obnova i zaštita pokretnih i
nematerijalnih kulturnih dobara                              617.500,00 KM

Red. Br.

NAZIV PODNOSIOCA ZAHTJEVA

Naziv programa ili projekta

Broj bodova

Odobreni iznos u KM

1.

Zemaljski muzej BiH Sarajevo

Zaštita pokretnog kulturno- historijskog naslijeđa koje se čuva u Muzeju (Zemaljski muzej)

58

130.000,00

2.

Franjevački samostan sv. Duha Fojnica

Kompjuterska obrada starih knjiga

45

26.000,00

3.

Franjevački samostan Rama - Šćit

Muzej franjevačkog samostana

44

62.000,00

4.

Franjevački samostan Tolisa

Muzej Vrata Bosne

43

52.000,00

5.

Društvo za zaštitu kulturno-povijesnih prirodnih vrijednosti Jajce

Izrada stalne postavke u Muzeju II zasjedanja AVNOJ-a

42

9 750,00

6.

Župa Presvetog Trojstva Novo Sarajevo
Sarajevo

Izložba religioznih eksponata

42

22.750,00

7.

JU "Muzej Unsko sanskog kantona" Bihać

Stalna muzejska izložba Bihaćka kapetanija 1592.-1835.

42

13.000,00

8.

Zemaljski muzej BiH Sarajevo

Fridrich Katzer utemeljitelj geologije u BiH

41

3.900,00

9.

Zemaljski muzej BiH Sarajevo

Izložba "Koja je moja košulja" - katalog

41

3.900,00

10.

JU Kinoteka BiH Sarajevo

Projekat čuvanja i zaštita filmskih materijala

40

45.500,00

11.

Udruženje humanitar­nih organizacija Bosan­ske rukotvorine Tuzla

Čuvari starog zanata -tkanje - promocija i zaštita kulturnog naslijeđa BiH

40

6.500,00

12.

JU Arhiv Tuzlanskog kantona Tuzla

Zaštita pisane kulturne baštine i prezentiranje istep)utem projekta restauracije i prezentovanja te postavka izložbe "Šire Tuzlansko područje kroz prošlost fotografske zbirke"

40

16.000,00

13.

BIROPRO d.o.o. Čitluk

Investicijski program za revitalizaciju objekata kulturno povijesnog naslijeđa

40

26.000,00

14.

JU Muzej Hercegovine Mostar

Program preventivne zaštite eksponata u Muzeju Hercegovine

40

16 250,00

15.

Franjevačka udruga Masna Luka Posušje

Muzej (geološki, etnološki, arheološki)

40

19.500,00

16.

Franjevački muzej u kući oca Mojega Posušje

Zaštita kulturno-povijesnih spomenka i graditeljske baštine

40

19.500,00

17.

Umjetnička galerija BiH Sarajevo

Zaštita pokretne kulturne baštine

40

32.500,00

18.

UG Povratak u kanton Tuzla Opštinski odbor Srebrenik

Očuvanje običaja identiteta i obnova objekta kulture

40

6.500,00

19.

Biblioteka za slijepa i slabovidna lica Sarajevo

Zaštita kulturnog naslijeđa biblioteke za slijepa i slabovidna lica

40

32.500,00

20.

Historijski muzej BiH Sarajevo

Tematska izložba "Školstvo u BiH u doba Austrougarske uprave"

40

3.900,00

21.

Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH Sarajevo

Prezentacija, restauracija i konzervacija rukopisne i raritetne bibliotekačke  građe u specijalnim zbirkama

39

19.500,00

22.

Historijski muzej BiH Sarajevo

Tematska izložba "Bosanskohercegovačka periodična štampa od pojave prvih listova do 90. god. XX vj."

38

3.900,00

23.

Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti BiH Sarajevo

Sto godina od smrti Silvija Strahimira Kranjčevića

38

19.500,00

24.

Zemaljski muzej BiH Sarajevo

Bosanske brvnare -knjiga posebno izdanje (Zemaljski muzej)

38

10400,00

25.

Historijski muzej BiH Sarajevo

Stalna tematska postavka "BiH kroz stoljeća"

38

16.250,00

 7. Obnova i zaštita objekata kulture,
njihova izgradnja, sanacija i obnova                          780.000,00 KM

Red. Br.

NAZIV PODNOSIOCA ZAHTJEVA

Naziv programa ili projekta

Broj bodova

Odobreni iznos u KM

1.

JU Zavičajni muzej Visoko

Projekt generalne rekonstrukcije zgrade Zavičajnog muzeja Visoko

45

61.750,00

2.

JU Mostarski teatar mladih Mostar

Dvorana Mostarskog teatra mladih -završetak radova

44

16.250,00

3.

Općina Bosanski Petrovac

Projekt sanacije objekta doma kulture

42

39.000,00

4.

Općina Foča/Ustikolina

Instalacija grijanja u domu kulture u Ustikolini

42

6.500,00

5.

JU Centar za kulturu i obrazovanje Bosanski Petrovac

Sanacija I kata i krova zgrade Spomen muzeja Jovan Bijelić

42

6.500,00

6.

Muzej istočne Bosne Tuzla

Projekat adaptacije i rekonstrukcije objekta muzeja -I faza

42

26.000,00

7.

Centar za kulturu Odžak

Rekonstrukcija, opremanje i uređenje Centra za kulturu Odžak

42

6.500,00

8.

UG Likovnih umjetnika Likum 76 Visoko

Stručna sanacija hidro-izolacije podova i zidova u prostoru Galerije Likum 76

42

22 750,00

9.

Općina Bosanska Krupa

Dom kulture u Bosanskoj Otoci

42

52.000,00

10.

JU Biblioteka "Alija Isaković" Gradačac

Rekonstrukcija objekta javne biblioteke

41

16.250,00

11.

Hrvatski dom "Herceg Stjepan Kosaca" Mostar

Tehnologija; mehanika i uređaji glavne scene objekta HDHSK

41

26.000,00

12.

Narodno sveučilište Kiseljak

Rekonstrukcija i adaptacija potkrovlja u zgradi Hrvatskog doma Kiseljak

41

19.500,00

13.

KPD"Matija Gubec" Fojnica

Dovršetak radova na adaptaciji doma kulture u Bakovićima - III faza

41

3.900,00

14.

JU Narodno pozorište Tuzla

Ispitivanje statičke stabilnosti objekta Narodnog pozorišta u Tuzli

41

16.250,00

15.

JU Javna biblioteka Kladanj

Nabavka polica i vitrina za knjige u biblioteci Kladanj

41

8.450,00

16.

Općina Orašje

Rekonstrukcija doma kulture u Ugljari

41

6.500,00

17.

Opća biblioteka Zenica

Adaptacija prostora i opremanje za otvaranje odjeljenja biblioteke Novo Radakovo

41

26.000,00

18.

JU Dom kulture Donji Vakuf

Sanacija i opremanje zgrade doma kulture i kino dvorane

41

13.000,00

19.

Općina Čitluk -Općinsko vijeće Čitluk

Rekonstrukcija krova zgrade kulturno informativnog centra Čitluk

41

17.375,00

20.

Hrvatsko kazalište Travnik

Uređenje i opremanje scene i garderoba u zgradi kazališta

40

26.000,00

21.

Narodno pozorište Mostar

Neopohodni radovi za sanaciju pozornice

40

26.000,00

22.

Osnovna glazbena škola «Franjo S. Vilhar livno

Rekonstrukcija i nadogradnja objekta

40

13.000,00

23.

JU Međunarodna galerija portreta Tuzla

Sanacija krova na objektu Galerije

40

19.500,00

24.

Franjevački Provincijalat Bosne  Srebrene

Nabavka stolica za dvije multumedijalne dvorane Franjevačkog međunarodnog studentskog centra

40

32.500,00

25.

JU Narodno pozorište Tuzla

Rekonstrukcija dijela zgrade Narodnog pozorišta u Tuzli

40

32.500,00

26.

Općina Goražde Goražde

Adaptacija objekta namijenjenog za Gradski muzički centar

40

13.000,00

27.

Muzej i galerija Neum Neum

Izgradnja potrebnih novih prostorija muzeja i galerije i njihova oprema

40

9.750,00

28.

Općina Čitluk
Općinsko vijeće Čitluk

Rekonstrukcija krova doma kulture u DonjimHamzićima

40

9.750,00

29.

JU Centar za kulturu i edukaciju Visoko

Projekt uređenja kino sale u Visokom, nabavkai ugradnja 200 sjedala u kino-sali

40

19.500,00

30.

Općina Čitluk Općinsko vijeće Čitluk

Rekonstrukcija krova doma kulture u Donjoj Blatnici

40

9.750,00

31.

Općina Bosanska Krupa

Sanacija fasade i dijela okoliša doma kulture u Bosanskoj Krupi

40

13.000,00

32.

Općina.0rašje

Rekonstrukcija doma kulture u Oštroj Luci – II faza

40

13.000,00

33.

UG Romano Lil  Zenica

Adaptacija prostora udruženja

39

2.190,00

34.

HKUD "Sarajlije2 Tomislav grad

Rekonstrukcija prostora i očuvanje kulturne baštine

39

6.500,00

35.

Umjetnićka galerija
BiH Sarajevo

Zaštita  i popravka
krova

39

4.550,00

36.

Vijeće mladih općine Jablanica

Rekonstrukcija omladinskog centra Vijeća mladih Jablanica

39

3.250,00

37.

Općina Bosanska Krupa
Bosanska Krupa

Sanacija doma kulture u Jezerskom

39

6.500,00

38.

Općina Gornji Vakuf/Uskoplje

Sanacije zgrade doma kulture Gornji Vakuf/ Uskoplje

39

9.750,00

39.

Općina Vareš

Sanacija radničkog doma II faza

39

9.750,00

40.

Udruga za regionalni i ruralni razvoj Hercegovački stap Ljubuški

Izgradnja kulturno nudističkog naselja Hercegovačko selo s etno muzejom i prostorom za promociju

39

13.000,00

41.

Kulturno-informativni centar Tomislavgrad

Sanacija objekta
Kulturno-informativnog centra

39

13.000,00

42.

Fondacija Naše stolno mjesto* Curia bani Kakanj

Naše stono mjesto Kraljeva Sutjeska

39

6.500,00

43.

MZ Gornji Hasić Odžak

Rekonstrukcija i obnova doma kulture

39

9.750,00

44.

BZK Preporod Tuzla Zajednica općinskih društava TK Tuzla

Izgradnja kulturno historijski spomenik žena žrtava rata

39

6.500,00

45.

JU Dom kulture "Edhem Mulabdić" Maglaj

Sanacija doma kulture -fasada

39

9.750,00

46.

MZ Konjodor u općini Bužim
Bužim

Obnova i zaštita javnog objekta MZ Konjodor Bužim

39

19.500,00

47.

JU Opća biblioteka Žepče

Izrada i montaža stalaže za knjige s ugrađenim ormarima i ladicama

38

2.535,00

48.

Mjesna zajednica Uništa-Općina Bosansko Grahovo

Obnova doma kulture Mjesne zajednice Uništa

38

9.750,00

49.

JU za informiranje i kulturu Dom kulture Žepče

Sanacija spomenika iz NOB-a u Žepču

38

6.500,00

50.

MZ Zaradostovo - Općina Bužim

Rekonstrukcija doma kulture - Zaradostovo ograda igrališta

38

6.500,00

51.

Općina Bosanska Krupa

Rekonstrukcija društvenog doma i prostorija MZ Veliki Radić

38

6.500,00

8. Programi mladih u obnovi i zaštiti kulturne i graditeljske baštine su vrednovani u okviru Transfera za kulturu od značaja za Federaciju i Transfera za udruge građana i organizacije u oblasti kulture.

9. Interventna sredstva za provođenje hitnih mjera zaštite, programe, projekte i završetak započetih i ugovorenih radova
                                                                                       559.690,00 KM
2. Transfer za kulturu od značaja za Federaciju  3.000.000,00 KM

1. Manifestacije od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine i Bosnu i Hercegovinu                                                1.600.000,00 KM

 

Red. Br.

NAZIV PODNOSIOCA ZAHTJEVA

Naziv programa ili projekta

Broj bodova

Odobreni iznos u KM

1.

"OBALA ART CENTAR" Sarajevo

14. Sarajevo Film
Fes­tival

54

350.000,00

2.

Matica hrvatska Mostar Mostar

Dani Matice hrvatske-Mostarsko proljeće 2008. (10. obljetnica)

52

350.000,00

3.

JUMESS-Medunarodni teatarski i filmski festival Sarajevo

Internacionalni teatarski festival MES

50

350.000,00

4.

Općina Goražde Goražde

XI Festival prijateljstva Goražde 2008

49

40.000,00

5.

JU SARAJEVO ART Sarajevo

XI. Medunardni festi­val folklora "Sarajevo 2008."

49

25.000,00

6.

U Bosansko narodno pozorište Zenica

VII festival bosansko-hercegovačke drame Zenica 2008.

49

50.000,00

7.

Udruga Filmski festival "Dani hrvatskog filma Orašje" Orašje

Dani hrvatskog filma Orašje

49

25.000,00

8.

JU "Dom kulture Fajce" Jajce

Pozorišne/kazališne igre BiH u Jajcu

49

45.000,00

9.

JU Kulturni centar
Bihać

Festival scenskih umjetnosti Bihaćko ljeto 2008.

49

30.000,00

10.

Kino video klub "Amater" Široki Brijeg

9. Mediteran Film
Fes­tival

49

10.000,00

11.

Narodno pozorište u Mostaru
Mostar

Internacionalni festival komedije "Mostarska liska 2008."

49

25.000,00

12.

JU Muzički centar "Pavarotti" Mostar

6. Međunarodni Mostar Blues Festival

49

10.000,00

13.

Društvo pisaca u BiH Sarajevo

47. Sarajevski dani poezije

47

65.000,00

14.

JU Narodno pozorište Tuzla

Tuzlanski pozorišni dani 2008.

45

25.000,00

15.

"Udruženje međunarodnog centra za mir" Sarajevo

Međunarodni festival Sarajevo "Sarajevska zima"

42

150.000,00

16.

Studio Neum d. o. o. Neum

NAFF 2008. Takmičarski festival animiranog filma

42

50.000,00

 

14. Institucije, programi i projekti
značaja za Federaciju Bosne i
Hercegovine i Bosnu i Hercegovinu                         559.500,00 KM

Red. Br.

NAZIV PODNOSIOCA ZAHTJEVA

Naziv programa ili projekta

Broj bodova

Odobreni iznos u KM

1.

Filmsko kazališna udruga "Lipa" Orašje

Lutkarsko proljeće u Orašju 2008. godine

49

5.000,00

2.

Fondacija za književ­nost "Fra Grgo Martić" Kreševo

"Dani Fra Grge Martića" i dodjela književnih nagrada

40

10.000,00

3.

HKD Napredak Jajce

Književna manifestacija Šopovi dani na Plivi

49

15.000,00

4.

JU "Dom kulture" Cazin

Internacionalna kolonija skulptora "Ostrožac" Cazin

49

15.000,00

5.

Književno kulturna manifestacija "Susreti Zije Dizdarevića" Fojnica

XXIV književno kulturna manifestacija "Susreti Zije Dizdarevića" u Fojnici

49

10.000,00

6.

Matica hrvatska Udruga Grude

Šimićevi susreti 2008.

49

10.000,00

7.

Muzičko društvo Travnik

Smotra duvačkih /puhačkih orkestara SBK/KSBiBiH Travnik 2008.

49

8.000,00

8.

Općina Gradačac

'Gradaćački književni susreti"

49

10.000,00

9.

Općina Neum, Služba za gospodarstvo i fiinancije Neum

HGF "ETNOFEST, NEUM 2008."

49

10.000,00

10.

Udruženje pisaca Unsko sanskog kantona Bosanski Petrovac

Književna manifestacija "Dani Skendera Kulenovića"

49

8.000,00

11.

Udruženje likovnih umjetnika 'Krušnica" Bosanska trupa

Likovna kolonija 'Krušnica" Bosanska Krupa

49

5.000,00

12.

JU Centar za kulturu i informisanje Srebrenik

ManifestacijaOtvoreni grad umjetnosti, Srebrenik za Likovnu koloniju

49

5.000,00

13.

Refresh Production doo Sarajevo

Izrada filmske i foto dokumentacije projekata u oblasti kulture i sporta u periodu od 2003-2008. godine

48

179.000,00

14.

Općina Konjic

Književna manifestacija Dani Zuke Džumhura

47

10.000,00

15.

Asocijacija Pariš Sarajevo Europe -Centar Andre Malraux Sarajevo

9. Evropski književni susreti

47

40.000,00

16.

JU Centar za kulturu Goražde

Dani Isaka Samokovlije - Sunce nad Drinom Goražde 2008.

46

5.000,00

17.

Općina Čitluk Općinsko vijeće Čitluk

53. Turističko-kulturno-gospodar-stvena manifestacija "Dani berbe grožđa Brotnji 2008."

46

10.000,00

18.

JU Kulturno-sportski centar Bugojno

17. Susreti lutkara BiH

45

10.000,00

19.

Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine Sarajevo

Program Odjeljenja umjetnosti ANUBiH, Velika nagrada ANUBiH za najuspjelije književno ostvarenje

43

20.000,00

20.

JU Centar za kulturu i obrazovanje Tešanj

Tešanjsko proljeće 2008. - Književna manifestacija "Musa Čazim Ćatić"

42

10.000,00

21.

Udruženje građana Ars tragovi Visoko

Manifestacija kulture "Dani Zaima Muzaferije"

42

15.000,00

22.

Društvo hrvatskih književnika Herceg Bosne Mostar

Deveti "Humski dani poezije"

42

6.000,00

23.

UG KUD "Drvar" Drvar

Međunarodna smotra folklora "Amateri svome gradu Drvar 2008".

42

10.000,00

24.

druženje "Artfesti-al" Stolac

2. Festival kratkog filma, Stolac

42

15.000,00

25.

O.Š. fra Mije Čuića Tomislavgrad

Obilježavanje 40-te   . obljetnice rada škole fra Mije Čuića, Bukovica, Tomislavgrad

42

5.000,00

26.

JU Javna biblioteka Lukavac

XVH Pjesnički memorija! "Avdo Mujkič" 2008.

42

5.000,00

27.

Grad Mostar
Mostar

Santićeve večeri -. poezije - mostarstki ljetni festival

42

6.000,00

28.

Općina Tomislavgrad-Općinski načelnik Tomislavgrad

Godišnja kulturna manifestacija - Prvi hrvatski sabor i sv. Nikola Tavelić

42

5.000,00

29.

Župa sv. Blaža Gradnići Čitluk

Dani fra Didaka Buntića

41

15.000,00

30.

RJ "Centar za kulturu i obrazovanje" Bosanski Petrovac

"Smotra folklora 2008. Bosanski Petrovac"

41

2.000,00

31.

Općina Kupres-Općinski načelnik Kupres

Tradicionalna kulturno-sportska manifestacija Dani kosidbe na Kupresu, "Strljanica 2008"

40

10.000,00

32.

Fondacija Mak Dizdar Sarajevo

"Slovo Makovo" Obilježavanje 90. godišnjice rođenja Maka Dizdara

40

30.000,00

33.

Međžlis Islamske zajednice Tomislavgrad

Kulturna manifestacija "Bošnjaci, duvnjaci svome gradu"

40

4.000,00

34.

Općina Čapljina

Održavanje ljetnog karnevala

40

20.000,00

35.

Mjesni odbor Tolisa
Orašje

"Dani Tolise"

40

10.000,00

36.

Fondacija Naše stolno mjesto – Curia Bani
Kakanj

Manifestacija "Sutješko ljeto 2008. -Susreti dijaspore i rodnog kraja"

40

1.500,00

37.

Općina Foča/Ustikolina

Manifestacija "Dani kulture, sporta i turizma -Ustikoljansko ljeto"

40

5.000,00

 

Programi i projekti dramske umjetnosti                     92.000,00 KM

Red. Br.

NAZIV PODNOSIOCA ZAHTJEVA

Naziv programa ili projekta

Broj bodova

Odobreni iznos u KM

1.

Pozorište lutaka Mostar

Lutkarska predstava "Punim jedrima"

49

15.000,00

2.

JU Mostarski teatar mladih Mostar

29. Međunarodni teatarski festival autorske poetike

46

20.000,00

3.

UO "Hrvatski teatar Soli" Teatar kabare Tuzla

TKT Fest-Dani akademskog teatra i četiri nova premijerna projekta

42

37.000,00

4.

JU Narodno pozorište Tuzla

Međunarodna pozoiišna saradnja između BiH i Republike Poljske

42

10.000,00

5.

JU "Centar za kulturu i obrazo­vanje" Ključ

Druga manifestacija "Dani komedije Ključ 2008."

40

5.000,00

6.

Udruženje Gradski hor/ zbor Mostar

Festival horova / ansambala BiH Mostar

40

5.000,00

 

4. Programi i projekti pozorišnog/
kazališnog amaterizma                                                  40.000,00 KM

Red. Br.

NAZIV PODNOSIOCA ZAHTJEVA

Naziv programa ili projekta

Broj bodova

Odobreni iznos u KM

1.

JU Kultumo-sportski centar Bugojno

36.Teatarski festival BiHFEDRA Bugojno 2008.

49

20.000,00

2.

UG TEATAR FEST Sarajevo

Festival pozorišta
11. Teatarfest2008.

47

20.000,00

 

5. Programi i projekti muzičko-scenske i filmske djelatnosti

Programi i projekti iz ove oblasti proslijeđeni su Fondaciji za muzičke, scenske i likovne djelatnosti. Najkvalitetniji programi i projekti će biti odobreni u skladu sa raspoloživim sredstvima Fondacije.

6. Programi i projekti likovne i galerijske djelatnosti
Programi i projekti iz ove oblasti proslijeđeni su Fondaciji za muzičke, scenske i likovne djelatnosti. Najkvalitetniji programi i projekti će biti odobreni u skladu sa raspoloživim sredstvima Fondacije.

7. Programi i projekti arhivske,
muzejske i bibliotečke djelatnosti                                   5.000,00 KM

Red. Br.

NAZIV PODNOSIOCA ZAHTJEVA

Naziv programa ili projekta

Broj bodova

Odobreni iznos u KM

1.

Muzička akademija Sarajevo

Program revitalizacije legata akademika Cvjetka Rihtmana

44

5.000,00

2,

JU Arhiv Tuzlanskog kantona Tuzla

Međunarodni stručni arhivistički simpozij "Arhivska praksa 2008"

42

5.000,00

3.

Društvo za zaštitu kulturno povijesnih i prirodnih vrijednosti "Kreševo" Kreševo

Presnimavanje dokumentarnog filma "Kreševski kovači" iz 1953.

42

2.000,00

4.

Kreativni medij d.o.o. Posušje

Stvaranje fono građe narodne baštine na području Hercegovine

42

5.000,00

5.

Muzikološko društvo FBiH Sarajevo

VI Međunarodni simpozij "Muzika u društvu"

41

5.000,00

6.

Fondacija Ansambl narodnih igara, plesova i pjesama Bosne i Hercegovine "Ruho." Sarajevo

Osnivanje umjetničke radionice za izradu tradicionalnih čilima i narodnih nošnji

40

3.000,00

 Ostali programi iz oblasti bibliotečke djelatnosti proslijeđeni su Fondaciji za bibliotekarstvo. Najkvalitetniji programi i projekti će biti odobreni u skladu sa raspoloživim sredstvima Fondacije.

8. Programi i projekti koji doprinose
afirmaciji i angažmanu mladih u kulturi      364.300,00,00 KM

Red. Br.

NAZIV PODNOSIOCA ZAHTJEVA

Naziv programa ili projekta

Broj bodova

Odobreni iznos u KM

1.

'OBALA ART CENTAR" Sarajevo

2. Sarajevo talent campus 2008.

63

75.000,00

2..

Udruženje prijatelja knjige "Društvo Mali princ" Tuzla

Peti susreti dječijih pisaca "Vezeni most" Tuzla 2008.

46

8.000,00

3.

JU Centar za kulturu Goražde

Narodna biblioteka sa tradicionalnom manifestacijom "Drinske večeri dječije poezije"

46

5.000,00

4.

Studio Neum Zenit bro Neum

NAFF 2008. Radni kamp animiranog filma

44

35.000,00

5.

Studio Neum doo Neum

NAFF 2008. Radni kamp animiranog filma

44

48 300,00

6.

Udruženje muzičkih aktivnosti "Art forum" Sarajevo

Umjetničke radionice u Domu mladih

42

150.000,00

7.

Amatersko pozorište "Neretva" Konjic

6. Festival srednjoškolskog dramskog stvaralaštva BiH

42

20.000,00

8.

Asocijacija roditelja i prosvjetnih radnika Žepče

Projekt za djecu i mlade "Droga babaroga"

42

3.000,00

9.

D.o.o. za izdavačku djelatnost "Vrijeme" Zenica

Dani dječije knjige

42

8.000,00

10.

JU za infbrmisanje i kulturu "Bosanski
kulturni centar
Gračanica

11. Festival dječijeg teatra BiH 2008.

41

5.000,00

11.

Evropski kulturni centar Zavidovici

Reci da Romima, Reci da Evropi

40

7.000,00

 

9. Interventna sredstva za projekte i
programe u oblasti kulture                                         319.200,00 KM

3. Transfer za udruge građana i
organizacije u oblasti kulture                                  1.000.000,00 KM

1. Strukovna udruženja kulture i umjetnosti           455.000,00 KM

Red. Br.

NAZIV PODNOSIOCA ZAHTJEVA

Naziv programa ili projekta

Broj bodova

Odobreni iznos u KM

1.

EAST WEST CENTAR Sarajevo

Obnova predstave "Klasni neprijatelj", međunarodna turneja Istočni Balkan-Zapadni Balkan, EastWest Fest-Berlinski teatar Schaubuhne, produkcija novih predstava u 2008, East West Singapur, Kalasva hip hop mjuzikl East west orchestar

53

200.000,00

2.

Udruga za zaštitu i očuvanje izvornih pasmina domaćih životinja Široki Brijeg

Izgradnja rezervata odnosno polivalentne dvorane i etno muzeja i hercegovačke autohtone kuće

51

50.000,00

3.

UG PEN Centar u BiH Sarajevo

1. Godišnja skupština Pen centra u Fojnici;
2. Razgovarati: "Kamo dalje do slobode" -Javna riječ i budućnost BiH;
3. Nagrada za najbolju knjigu studijskih eseja Midhata Begića;
4. Književna čitanja, promocije i razgovori širom BiH

47

20.000,00

4.

UG Harmonija, Kladanj
Kladanj

Pjesmom i muzikom za bolje sutra

45

6.000,00

5.

Udruženje Nove Muzike - Sonemus Sarajevo

Koncertna sezona 2008

45

15.000,00

6.

Kazališna- filmska udruga "Oktavijan" Mostar

2.Dani filma Mostar

45

10.000,00

7.

Udruženje Interreligijska služba Oči u Oči Sarajevo

Učešće hora Pontanima na olimpijadi borova u Grazu 2008.

45

10.000,00

8.

UG Društvo "Mostarske mažoretkinje Zrinjski" Mostar

Odlazak na državno i evropsko natjecanje MM "Zrinjski"

45

8.000,00

9.

Društvo hrvatskih književnika Herceg Bosne Mostar

Održavanje putujućih programa (meduknjiževne razmjene)

45

5.000,00

10.

Udruženje pisaca USK Bihać

Književno stvaralaštvo u ratu 1992-1995

45

3.000,00

11.

Udruženje muzičke omladine Zenica

Operski potpuri

45

15.000,00

12.

Udruženje pisaca USK Bihać

Organizacija književnu susreta Ahmet i Branko

45

5.000,00

13.

Udruženje građana Vatrogasno društvo Donji Vakuf

Nabavka novih uniformi i obnova instrumenata limene glazbe

45

3.000,00

14.

UG Studio lutkarstva u BiH Sarajevo

Lutkarski karavan

44

4.000,00

15.

Društvo pisaca u BiH-Sekcija pisaca za djecu i mlade Sarajevo

Književni karavan povodom dječije nedelje

44

5.000,00

16.

UG Pozorište Travnik

Pozorišna predstava "Lov na žohare"

44

4.000,00

17.

UG za djelovanje u oblasti savremene umjetnosti "Manufaktura" Tuzla

Priprema olimpijskog tima specijalne olimpijade za prezentaciju kulture i tradicije BiH na svjetskim olimpijskim igrama 2009

43

5.000,00

18.

UG Teatar Fedra Bugojno

Rad i djelovanje teatra Fedra- Bugojno u 2008 godini

43

6.000,00

19.

UG Bosanski centar za dramski odgoj Mostar

5. Forum dramskog pisca

42

5.000,00

20.

Hrvatska Glazbena Unija u županiji Zapadno -hercegovačkoj Široki Brijeg

Mala škola gitare

40

5.000,00

21.

ULUBiH Sarajevo

Izložba "Salon mladih 2008"

40

5.000,00

22.

Filmsko kazališna udruga Lipa Orašje

Postavljanje kazališne predstave 'Hasanaginica"

40

8.000,00

23.

Udruženje likovnih umjetnika USK Bihać

Međunarodna likovna radionica ''Umjetnošću čuvajmo kulturnu baštinu"

40

6.000,00

24.

'Alteranativni teatar" Srebrenik

Postavljanje dvije predstave na scenu

40

4.000,00

.25.

UG Muzičkih pedagoga ZE-DO kantona Zenica

XV godina kamernog mješovitog hora Zenica "Pjevamo BH pjesnike"

40

2.500,00

26.

UG Muzičkih pedagoga ZE-DO kantona Zenica

Tradicionalni XX novogodišnji koncert kamernog simfonijskog orkestra Zenica

40

3.500,00

27.

Asocijacija nezavisnih intelektualaca Krug 99 Sarajevo

"Kultura i sport-sadašnjost i budućnost"

40

8.000,00

28.

Hrvatska Glazbena Unija u županiji Zapadno -hercegovačkoj Široki Brijeg 

West Hercegov/ina Fest-6. festival amaterskog stvaralaštva

40

8.000,00

29.

Udruženje književnih stvaralaca "Abdulvehab llhamija" Travnik

Drugi internacionalni poetski maraton "Travnik 2008"

40

5.000,00

30.

Udruženje građana muzičko estradne i izdavačke djelatnosti MUSIC VIK Srebrenik

Festival narodne muzike "Zvuči Starog grada  Srebrenika"

40

3.000,00

31.

Klub prijatelja knjige-Škrinja Mostar

Promocija i život knjige

40

8.000,00

32.

Udruženje za kulturu, umjetnost, književnost, muziku i sport Estrada BiH-PLUS Breza

"Za bolje sutra" (nabavka neophodne opreme za kvalitetniji i uspješniji rad udruge)

40

5.000,00

 2. Udruženja tehničke kulture                                    103.300,00 KM

Red. Br.

NAZIV PODNOSIOCA ZAHTJEVA

Naziv programa ili projekta

Broj bodova

Odobreni iznos u KM

1.

Udruženje za naučno-tehnički odgoj mladih u FBiH Sarajevo

Projekti iz oblasti znanstveno -tehničkog stvaralaštva mladih

50

50.000,00

2.

 

 

Asocijacija inovatora BiH
Sarajevo

Popularisanje kulture stvralaštva kroz
aktivnosti usmjerene na afirmaciju
inventivno
istaživačkog rada

45

50.000,00

3.

Udruženje tehničke kulture ZE-DO kantona Zenica

Festival filma djece i omladine

42

3.300,00

 

3. Udruženja kulturno-umjetničkog amaterizma   208.750,00 KM

Red. Br.

NAZIV PODNOSIOCA ZAHTJEVA

Naziv programa ili projekta

Broj bodova

Odobreni iznos u KM

1.

Udruženje za pomoć povratnicima bošnjacima 'Makljen" Prozor

Kultultumo-edukacioni centar MZ Šćipe

46

25.000,00

2.

Gradski folklorni ansambl "Bugojno" Bugojno

Medunarodna smotra folklora "Ajvatovica 2008"

44

3.000,00

3.

HKUD "Mladost" Domaljevac

Smotra izvornog narodnog stvaralaštva Domaljevačka tkanica

44

4.000,00

4.

'AZOT", KUD UG Vitkovići Goražde

Priprema za obilježavanje 55. godina postojanje KUD Azot-a

44

2.500,00

5.

Radničko KUD Proleter Sarajevo

Folklor bez granica

44

3.000,00

6.

HKUD "Dinara" Livno

Nabavka instrumenata za tamburaški sastav i pokretanje intezivne Škole tamburice

44

2.000,00

7.

Udruženje KUD" Kolo Dubravsko" Bivolje Brdo Čapljina

Početna sredstva za obnovu i rad KUD-a

44

2.500,00

8.

HKUD"Seljačka sloga" Trebižat i HKUD "Zora" Čapljina

Smotra folklora "Lijera diple nadigrala"

44

2.500,00

9.

HKUD "Bećarac" Lepenica Kiseljak

Nabavka nošnji za mladu i stariju folklorne skupine

44

2.000,00

10.

KUD Lola Sarajevo Sarajevo

Repertoar, obnova opreme i međunarodna saradnja

44

5.000,00

11.

Udruženje KUD Biseri Bjelašnica Trnovo

Smotra folklora i opremanje KUD-a nošnjama

44

4.000,00

12.

KUD Živinice Živinice

"II Međunarodna smotra folklornog stvaralaštva  Živinice 2008"

44

4.000,00

13.

UG Romski centar Zenica

Folklorna sekcija "Hale Jahka"

44

1.500,00

14.

KUD Gornja Tuzla Tuzla

Državna smotra folklornog stvaralaštva Gornja Tuzla 2008

44

1.500,00

15.

BZK Preporod Sarajevo, Općinska BZK Preporod Konjic

Međunarodni festival folklornog stvaralaštva Konjička sehara i kupovina nošnji

43

3.000,00

16.

UG KUD Neretva Jablanica
Jablanica

Obilježavanje 60. godina rada KUD-a

43

4.000,00

17.

Izvorna folklorska grupa "Sloga" Guča Gora

Organiziranje smotre i izvornog folklora

43

2.000,00

18.

HKUD "Seljačka sloga" Trebižat-Čapljina

Projekti:
1. Obnavaljanje prostorija društva,
2. Pokroviteljstvo za Manifestaciju,
3. Izrada monografija i 4. Nabavka osnovnih sredstava

43

10.000,00

19.

Udruženje KUD Sevdah Bužim

Realizacija plana rada KUD-a za2008. godinu

43

4.000,00

20.

KUD "Gradačac" Gradačac

Susreti smotri iz oblasti tradicionalne folklorne kulturne baštine sa smotrama ženskog ansambla na državnom,
regionalnom nivou

43

4.000,00

21.

UG HKUD 'Čapljina" Čapljina

Nabavka opreme za natjecateljske timove
[seniorske juniorske i kadetske)

43

2.500,00

22.

Udruženje 'Drvarska Drenjina" Drvar

Jačanje kulturološkog naslijeđa i autentičnog identiteta opštine

43

3.000,00

23.

HKD "Dinara" Livno

Nabavka/šivanje livanjske gradske Hrvatske narodne nošnje, šivanje gradske narodne nošnji Livanjskih sela

43

2.500,00

24.

UHAKUD BiH Mostar

Centralna smotra izvornog folklora

43

2.500,00

25.

HPD NADA Banja Luka

Dodatne nastave glazbenog, likovnog odgoja i hrvatskog jezika za učenike osnovnih i srednjih škola

43

2.500,00

26.

KUD Sejfullah Konjic

Obilježavanje 15. godina postojanja i rada hora duhovne muzike "Sejfullah"

42

2.000,00

27.

KPD "Blagaj" Blagaj

Organiziranje smotre folklora "XXV susreti prijateljstva i obilježavanje 60. godina rada KPD"

42

2.000,00

28.

UG KUD Gajret Sarajevo

Međunarodni dječiji festival folklora

42

2.000,00

29.

UG KUD Grmeč Bosanska Krupa

Regionalna smotra borova Bosanska Krupa 2000

42

4,000,00

30.

Udruga građana HKD Mladost -Polog Mostar

Sudjelovanje na CIOFF festivalu folklora "Sumerfest" Mađarska

42

3.000,00

31.

KUD "Borac" Travnik

Plan i program rada KUD-a "Borac" Travnik

42

3.000,00

32.

UG KUD BULBUL Sarajevo

Projekat: "Nije znanje znanje, znati već je znanje znanje dati"

42

2.000,00

33.

KUD "Polet" Ustikolina-Foča

Stvaranje i uzdizanje mladog ansambla od 14. god.- narodnih pjesama i igara

42

1.5000,00

34.

KUD "1001 noć" Fojnica

Međunarodna smotra folklora

42

2.000,00

35.

Udruženje KUD Mladost, Bosanska Otoka

Kupovina opreme za folklornu sekciju

42

2.500,00

36.

UHAKUD BiH Mostar

Seminar za voditelje društva: Mostar.Tuzla i Orašje

41

1.000,00

37.

HKUD "Brda" Izbično Široki Brijeg

Program opremanja HKUD-a Brda Izbočno, narodnim nošnjama

41

3,000,00

38.

KUD Behar -TešanjkaTešanj

Afirmacija i edukacija mladih o porjeklu običaja i igre naroda na prostoru BiH

41

2.500,00

39.

KUD Stari Grad Ključ

Uz pjesmu i igru kroz BiH

41

2.000,00

40.

Ansambl Bosnia folk Zenica

Tolkinterfest"

41

2.000,00

41.

HKUD Zora Čapljina

Nabavka narodno hercegovačkih nošnji i glazbenih instrumenata

41

2.000,00

42.

Gradski folklorni ansambl "Bugojno" Bugojno

Nabavka muzičkih instrumenata i narodni nošnji

41

2.500,00

43.

Udruga HKUD "Luke" Čapljina

Nabavka instrumenata za HKUD "Luke"

41

2.500,00

44.

HKUD "Sv.Marko" Klobuk

Nabavka narodnih glazbala-odjece i obuce

41

2.500,00

45.

KPD "Matija Gubac" Bakovići-Fojnica

Nabavka instrumenta društva

41

1.500,00

46.

Udruženje KUD Bratstvo Ripač

Nabavka muzičke opreme

41

1.500,00

47.

UG KUD Janj Donji Vakuf

Festival folklora

40

2.000,00

48.

UG KUD Pobjeda. Tešanj

Tešanjsko ljeto "Sedmi festival folklora"

40

3.000,00

49.

KUD Krivaja Zavidovići

Međunarodna smotra folklora Luxemburg

40

1.500,00

50.

UG AKCUS Sarajevo

Ansambl Prijatelji"-"Ovo je naša zemlja"

40

3.000,00

51.

Gradski folklorni ansambl "Bugojno" Bugojno

Treći internacionalni festival folklora "Bugojno 2008"

40

3.000,00

32.

Udruženje- kulturno umjetničko društvo "Naša Mladost" Ključ

Smotra narodnih igara i običaja Ključ

40

2.500,00

53.

UG AKCUS SELJO Sarajevo

Karavan prijateljstva sevdah sa Baščaršije

40

2.000,00

54.

KUD Kralj Tomislav, Tolisa, Orašje

Toliško prelo

40

3.000,00

55.

Savez kulturno-umjetničkih društava "Ljubuško silo2 Ljubuški

4. Ljubuško silo + 2. sajam smokava i poljoprivredna pomagala

40

4.000,00

56.

KUD "Bijeli dvor-AK Saray" Kakanj

'KajdeizNaistana"

40

2.500,00

57.

HKD "Vrila" iz župe Mostarski Gradac Široki Brijeg

Programska orjentacija KUD-aVrila

40

2.500,00

58.

KUD Janj Donji Vakuf

Nabavka osnovnih sredstava za rad
KUD-a

40

2.000,00

59.

Udruženje "Regionalni razvoj" Travnik

Bosanske rukotvorine Travnika i okoline radionice ručnih radova

40

2.500,00

60.

KUD "Karaula" Travnik

Međunarodna smotra folklora Karaula 2008

40

2.500,00

61.

KUD SEVDAH, Vučkovci Gradačac

Program rada 2008

40

2.000,00

62.

Udruženje KUD Krajina Bihać

Plan programa rada za 2008

40

3.000,00

63.

Udruženje HKUD Gromovnik, Novi Šeher Maglaj

"II smotra hrvatskog folklora" -Maglaj

40

1.500,00

64.

UO KUD "Drvar" Drvar

Očuvanje tradicija i običaja "Nošnje-igre Drvara ilire okoline"

40

4.000,00

65.

Gradsko kulturno umjetničko društvo HALISIJE Kalesija

Festival sevdaha

40

1.500,00

66.

HKUD Sovici Grude

Nabavka narodnih nošnji

40

4.000,00

67.

Udruženje Sevdalija Tuzla

Organizacija 7. večeri sevdaha

40

1 250,00

68.

BKUDRahić Brčko

škola tradicionalnih narodnih -instrumenata-zurne i bubnja

40

1.500,00

69.

UHAKUD BiH Mostar

Svjetski kongres CIOFF-a (sudjelovanje)

40

2.500,00

70.

KUD "Duvanjski biseri" Tomislavgrad

Programske aktivnosti društva

40

1.500,00

71.

Udruženje KUD Baščaršija Sarajevo

Plesovi hrvatskog stanovništva BiH -Lindžo

40

1.500,00

4. Vjerske zajednice u
Federaciji Bosne i Hercegovine                                   85.000,00 KM

Red. Br.

NAZIV PODNOSIOCA ZAHTJEVA

Naziv programa ili projekta

Broj bodova

Odobreni iznos u KM

1.

Muftijstvo mostarsko Mostar

"Dani mevluda i zikra 2008"

53

5.000,00

2.

Muftijstvo travničko Travnik

"Dani Ajvatovice 2008"

47

30.000,00

3.

Župa sv..Ilije proroka Bosansko Grahovo

Proslava dana župe sv. Ilije proroka

43

15.000,00

4.

Medžlis ilslamike zajednice Odžak

Kulturna-vjerska Manifestacija povodom Nove Hidžretske godine

43

10.000,00

5.

Župa Presvetog trojstva Novi Travnik

Instalacija pneumatskih orgulja

41

20.000,00

6.

Župa sv. Ane Lepenica

Nabavka namještaja za učionicu i knjige

40

5.000,00

 

5. Udruženja mladih u
Federaciji Bosne i Hercegovine                                     47.950,00 KM

Red. Br.

NAZIV PODNOSIOCA ZAHTJEVA

Naziv programa ili projekta

Broj bodova

Odobreni iznos u KM

1.

Društvo "Utvrda vjetra" za kulturu Široki Brijeg

Dani mladih Široki Brijeg

49

3.000,00

2.

Udruženje Centar za omladinski rad i neformalno obrazovanje Maglaj

Kurs osnove
Omladinskog rada

46

3.000,00

3.

Udruženje KULT Iliđža

Uči, misli i djeluj!

45

8.000,00

4.

Udruga mladih
"En-ter" Dolac na Lašvi

Otvorenje i tad likovne galerije

45

4.000,00

5.

 

SZR "Still-a" Sarajevo

 

Radionica o starim
Tradicionalnim tkalačkim zanatima za mlade na Balčaršiji

45

6.000,00

6.

Udruženje mladih lingvista i prevodilaca u BiH Sarajevo

Jezični portal Internet stranica za jezične stručnjake i zaljubljenike u jezik

44

2.500,00

7.

Udruženje "Život sa Daunovim sidrenom" Sarajevo

"Kiki" * razvoj
Inkluzivne kulture školske zajednice-iskustva, potreba i linija razvoja

44

4.000,00

8.

Vijeće mladih općine Jablanica

"PYAP- sajam omladinske kulture i aktivizma u BiH

42

4.000,00

9.

Savjet mladih u Bosni i Hercegovini /Vijeće mladeži u Bosni i Hercegovini Sarajevo

Omladinski aktivizam u FBiH

41

5.450,00

10.

Udruženje građana za podršku i realizaciju ovisnih i izliječenih od droga –UG PROI

ART terapija

40

4.000,00

n.

Savjet mladih u Bosni i Hercegovini /Vijeće mladeži u Bosni i Hercegovini Sarajevo

"Mladi i kulturno naslijede BiH

40

4.000.00

 6. Interventna sredstva za projekte i programe
udruženja građana i organizacija
 u oblasti kulture                                                           100.000,00 KM

4. Transfer za sport od značaja za Federaciju      3.000.000,00 KM

1. Učešće na Olimpijskim i Paraolimpijskim
igrama, Svjetskim i Evropskim prvenstvima,
mediteranskim igrama l Balkanskim
šampionatima                                                              300.000,00 KM

Konačnu Odluku o raspodjeli sredstava za ove namjene izvršit če federalni ministar kulture i sporta nakon završetka kvalifikacija na osnovu prijedloga Komisije a u skladu sa Opštim i Posebnim kriterijima navedenim u Javnom pozivu za pretkvalifikaciju i odabir programa i projekata u oblasti kulture i sporta koji će se iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine u 2008. godini ("Službene novine Federacije BiH", broj 81/07).

2. Učešće na zvaničnim
Evropskim klupskim taklmičenjima                         300.000,00 KM

Red. Br.

NAZIV PODNOSIOCA ZAHTJEVA

Naziv programa ili projekta

Broj bodova

Odobreni iznos u KM

1.

RK "Bosna2 Sarajevo

Takmičenje u kupu pobjednika u sezoni 2007/2008

42

45.662

 

Odluku o raspodjeli preostalih sredstava za ove namjene izvršit će Federalni ministar kulture i sporta nakon završetka takmičarske sezone 2007/2008. godine, na osnovu prijedloga Komisije a u skladu sa Opštim i Posebnim kriterijima navedenim u Javnom pozivu za pretkvalifikaciju i odabir programa i projekata u oblasti kulture i sporta koji će se sufinansirati iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine u 2008. godini ("Službene novine Federacije BiH", broj 81/07).

3. Sportske aktivnosti hendikepiranih i
osoba s posebnim potrebama                                   100.000,00 KM

Red. Br.

NAZIV PODNOSIOCA ZAHTJEVA

Naziv programa ili projekta

Broj bodova

Odobreni iznos u KM

1.

Udruženje Cerebralne paralize Goražde

Organizovanje sportskih aktivnosti za osobe oboljele od cereberalne paralize i distrofije

49

4.000,00

2.

Savez RVI Kantona Sarajevo Sarajevo

Druge sportske igre RVI Pete sportske igre RVI BiH

42

15.000,00

3.

"Spid" Sarajevo

Omasovljavanje sporta invalida dobi od 7 do22 godine

42

10.000,00

4.

Invalidski OK Maglaj 92 Maglaj

Organizacija internacionalnog turnira u sjedećoj odbojci

41

5.000,00

5.

OKI "Fantomi" Sarajevo

Učešće u Kup-u šampiona

41

10.000,00

6.

Udruženje Atletska asocijacija invalida u FBiH Sarajevo

Rad Atletske asocijacije invalida

41

15.000,00

7.

Savez za sport i rekreaciju invalida
FBiH Sarajevo

Škola plivanja invalidne djece i omladine

40

5.000,00

8.

Savez
paraplegičara Sarajevo

Pete sportske igre paraplegičara i oboljelih od dječije paralize FBiH Mostar 2008

39

10.000,00

9.

Invalidsko odbojkaški klub Zavidovići Zavidovići

Nastup na međunarodnoj sceni

39

5.000,00

10.

Savez slijepih FBiH Sarajevo

Program sportskih i šahovskih prvenstava slijepih osoba

39

4.000,00

11.

Savez za sport i rekreaciju invalida
FBiH Sarajevo

Realizacija programa rada saveza u 2008

39

1.000,00

12.

SD invalidnih osoba "Neretva" Mostar

Sportske aktivnosti hendikepiranih osoba sa posebnim potrebama

39

4.000,00

13.

Savez distrofičara FBiH Sarajevo

Organizovanje sportskih aktivnosti za oboljelje od mišićne distrofije i srodnih oboljenja

39

5.000,00

 4. Tradicionalne sportske manifestacije i takmičenja
od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine
 i Bosnu i Hercegovinu                                                365.000,00 KM

Red. Br.

NAZIV PODNOSIOCA ZAHTJEVA

Naziv programa ili projekta

Broj bodova

Odobreni iznos u KM

1.

Općina Vogošća Vogošća

Podrška razvoju sporta u Vogošći

60

100.000,00

2.

NK Mladost Župča

Tradicionalni nogometni turnir "Šehidima Bosne-Župča2008." i uređenje stadiona

59

7.600,00

3.

Sportski savez USK Bihać

VI igre prijateljstva –ŠOPRON FERTOD
R. Mađarska

55

7.600,00

4.

NVO Sportsko turistički klub Blagaj CITY Blagaj

Ljetne olimpijske igre Blagaj Juniors

50

3.360,00

.5.

ŠK Bihać

Prvenstva BiH Premijer Liga 2008 Kvalifikacije za Kup Evrope

50

5.320,00

6.

Ragbi klub" Čelik" Zenica

Regionalna liga prvaka

44

6.080,00

7.

Opština Bosansko Grahovo

Tradicionalni šahovski turnir povodom 11 godina povratka "Turnir prijateljstva 2008."

44

3.040,00

8.

Šahovski klub "Bosna" Sarajevo

38. Međunarodni velemajstorski šahovski super turnir "Bosna 2008"

44

22.800,00

9.

Sportski savez Općine Bužim Dužim

Sportske manifestacije "Dani viteškog grada Bužima"

43

6.080,00

10.

NK Klub Hajduk Orašje

NK Klub Orašje

43

15.200,00

11.

Centar Skenderija Sarajevo

Drugi međunarodni samostalni sajam sporta

42

7.600,00

12.

Skijaški savez BiH Sarajevo

Program priprema i takmičenja alpskih reprezentacija BiH

42

53.200,00

13.

U. G. teniski klub Sporting" Sarajevo

ATP "Challenger" Sarajevo Open 2008"

41

15.200,00

14.

Judo savez Federacije BiH Sarajevo

Organizacija Evropskog judo kupa

41

7.600,00

15.

Savez dizača tegova Sarajevo

Organizacija balkanskog kupa u dizanju tegova

41

7.600,00

16.

Atletski klub Tehnograd Tuzla

Realizacija programa rada kluba

41

15.200,00

17.

NK "Sašk-Napredak" Sarajevo

XVI. Sašk Napretkov Međunarodni božični malonogometni turnir "Sarajevo 08"

41

15.200,00

18.

Centar borilačkih sportova Tešanj

Drugi bajramski turnir u kiksboksu

40

3.800,00

19.

Teniski klub Međugorje

Međunarodni teniski turnir Međugorje Open

40

11.400,00

20.

Bokserski klub 'Giprom" Tuzla

7. EABA međunarodni memorijalni bokserski Turnir mira Aco Stanković 2008.

40

3.800,00

21.

Centar borilačkih sportova Tešanj

Prestiž meč selekcija Evropa-BiH u
kikboksu

39

3.800,00

22.

Atletski savez Bosne i Hercegovine Sarajevo

Međunarodni miting prijateljstva Sarajevo 2008

39

7.600,00

23.

Bokserski klub Mostar

Internacionalni juniorski bokserski turnir

39

3.800,00

24.

KK "Odžak" Odžak

Memorijalni turnir Amir Jupić- Pidžama

30

2.280,00

25.

MNK "Drina" Goražde

Memorijalni turnir Meho Drljević Dedo

39

3.800,00

26.

Šahovski savez FBiH Zenica

Pojedinačno prvenstvo seniora i seniorki FBiH u šahu

39

3.000,00

27.

FK Lokomotiva Mostar

60 godina osnivanja FK Lokomotiva

39

6.080,00

28.

Šahovski savez FBiH Zenica

Festival Šaha

39

1.000,00

29.

Atletski savez Bosne i Hercegovine Sarajevo

Državna atletska prvenstva

39

3.800,00

30.

U.G. Rukometni klub "Igman" llidža

Cup llidža 2008

39

4.560,00

31.

Savez tajlandskog boksa LP Ljubuški

Odlazak reprezentacije BiH na prvenstvo svijeta u Koreji

39

7.600,00

5. Vaspitno-obrazovnnii i
sportsko edukacioni programi                                   228.000,00 KM

Red. Br.

NAZIV PODNOSIOCA ZAHTJEVA

Naziv programa ili projekta

Broj bodova

Odobreni iznos u KM

1.

Stonoteniski klub 'Goražde" Goražde

Mladi sve više vole tenis

43

4.000,00

2.

ŽOK "Bihać" Bihać

Razvoj ženskog odbojkaškog sporta

41

8.000,00

3.

UGKK Bosna XXL Bihać

Škola košarke

41

12.000,00

4.

Plivački klub Velež Mostar

Razvoj plivačkog sporta

41

16.000,00

5.

HKK 2'Zrinski" Mostar

Odgojno obrazovne i edukaciono športske programe za izgradnju, obnovu, uređenje i opremanje

41

12.000,00

J.

U.G Rukometni klub "Goražde" Goražde

Organizacija škole rukometa

40

24.000,00

7.

Karate klub Interna­tional Zenica

Interaktivna sportska radionica

40

4.000,00

8.

RK "Konjuh" Živinice

Pionirska škola rukometa

40

16.000,00

9.

Regionalni Košarkaški savez Tuzla

Košarkaški kamp 2008. ra kadete i junore,

40

12.000,00

10.

KK "Željezničar" Sarajevo

Kroz omasovljenje ženske košarke do što veće udaljenosti od poroka

40

16.000,00

11.

RK'Bosna" Sarajevo

Škola rukometa

40

40.000,00

12.

RKK Čapljina

Opstanak u premijer ligi i unaprijedenje rada sa djecom

40

12.000,06

13,

Škola košarke "XXXL" Visoko

Ljetni-zimski kamp "Ponijer2008"

39

4.000,00

14.

Regionalni Košarkaški savez u Mostaru

Poticaj mladih za sport liga mladih košarkaša

39

4.000,00

15.

Stonoteniski klub "Amater" Prozor

Omladinska škola tenisa

39

4.000.00

16.

Omladinski rukometni klub Cazin

Škola rukometa

39

4.000,00

17.

RK "Velež" Mostar

Škola rukometa

39

4.000,00

18.

ŽRK "Bihać" Bihać

Škola rukometa

39

4.000,00

19.

ŽOK "Zavidovići" Zavidovići

Vaspitno obrazovni i edukacioni program ženske odbojke u Zavidovićima

39

4.000,00

20.

ŽOK "Bosna" Kalesija

Organizacija međunarodnog turnira škola odbojke

39

4.000,00

21.

A.K."Bosna" Sarajevo

Škola atletike

39

4.000,00

22.

Rukometni klub "Lokomotiva" Mostar

Rukometni kamp Boračko jezero 2008

39

4.000,00

23.

ŽRK Živinice

Škola rukometa

39

1.600,00

24.

ŽRK "Krajina" Cazin

Sportom kroz školu rukometa za 2008.

39

4.000,00

25.

RK-Rukometna škola "BSD" Sarajevo

Otvaranje novog pogona djece od 6-10 god.

39

6.400,00

 6. Programi testiranja i praćenja fizičke spremnosti školske omladine EUROFIT
Sredstva za ove namjene se ne dodjeljuju iz razloga što su na Javni poziv pristigla dva neodgovarajuća projekta.

7. Stipendiranje mladih talentiranih sportista           50.000,00 KM

Red. Br.

NAZIV PODNOSIOCA ZAHTJEVA

Naziv programa ili projekta

Broj bodova

Odobreni iznos u KM

1.

Klizačko-koturaljski klub "Bosna" Sarajevo

Stipendiranje

41

5.000,00

2.

Fondacija za stipendiranje mladih talentiranih atletičara Sarajevo

Program stipendiranja mladih talentovanih atletičara

40

10.000,00

3.

Udruženje klizačko-rolerski klub "Skate" Sarajevo

Stipendiranje mladog talentiranog sportiste Sofić Dine

40

3.000,00

4.

TK "Sporting" Sarajevo

Projekat i program trenažnog programa tenisera Mirze Bašića

39

10.000,00

5.

JUDO Klub Mostar

Stipendiranje mladih talentiranih sportista

39

3.000,00

6.

Teniski klub "AS" Sarajevo

Program rada državnog Davis Cup reprezentativca u tenisu Aldina Šetkića

39

15.000,00

7.

Merima Tanović Mostar

Stipendiranje

39

1.500,00

8.

Šahovski klub "Bosna" Sarajevo

Velemajstor Borki Predojević u Top 30 do kraja 2009

39

2.500,00

 

8. Naučnoistraživački projekti u sportu                      30.000,00 KM

Red. Br.

NAZIV PODNOSIOCA ZAHTJEVA

Naziv programa ili projekta

Broj bodova

Odobreni iznos u KM

1.

Udruženje profesora fizičke kulture Sarajevo

Mjerenje i testiranje fizičke spremnosti školske omladine

42

30.000,00

 

9. Stručno usavršavanje i edukacija
sportskih pedagoga                                                     150.000,00 KM

Red. Br.

NAZIV PODNOSIOCA ZAHTJEVA

Naziv programa ili projekta

Broj bodova

Odobreni iznos u KM

1.

Hrvački savez BiH Sarajevo

Razvojni projekat

41

40,000,00

2.

N.K "Ozren" Semizovac

Edukacioni programi i stručno usavršavanje

40

50.000,00

3.

Regionalni Košarkaški savez Tuzla

Trening za košarkaške sudije

40

7.000,00

4.

Udruženje profesora i stručnih lica iz oblasti fizičke kulture Sarajevo

Usavršavanje pedagoga trenera u oblasti sporta i to način vođenja sportskih radionica

39

1.000,00

5.

Sportski savez Travnik

I seminar za sportske trenere na teinu "Preventiva u sportu"

39

25.000,00

6.

HOK Čapljina

Školovanje trenerskih kadrova

39

15.400,00

7.

Udruženje odbojkaški sudija Sarajevo

Edukacija sudija

39

5.000,00

10. Organizacija školskih
sportskih takmičenja                                                 100.000,00 KM

Red. Br.

NAZIV PODNOSIOCA ZAHTJEVA

Naziv programa ili projekta

Broj bodova

Odobreni iznos u KM

1.

Društvo pedagoga tjelesnog odgoja Tuda

Male olimpijske igre "Dani školskog sporta 2008."

40

15.000,00

2.

KK"Play off" Sarajevo

Streetball prvenstvo FBiH

40

20.000,00

3.

"MV Basket2000" Sarajevo

Košarkaška liga osnovnih škola Federacije BiH

39

15.000,00

4.

Otvorena zabavna Škola fudbala Sarajevo

Otvorene zabavne škole fudbala u BiH

39

25.000,00

5.

Općina Tomislavgrad

Program razvoja školskog sporta prvenstvo OŠ Općine Tomislavgrad 2008.

39

6.000,00

6.

Atletski savez Bosne i Hercegovine Sarajevo

Finale atletskog Kupa za osnovne i srednje škole FBiH

39

5.000,00

7.

UG Klub sporta "Tomado.twiasters" Tuzla

Mladi i sport Tuzle

39

3.000,00

8.

Atletski klub Brotnjo Čitluk

Međunarodni dječiji festival atletike

39

7.000,00

9.

Odbojkaški Mub Kalesija-.Kalesija

Osnivanje škole odbojke

39

4.000,00

 

11. Izgradnja, obnova, uređenje
i opremanje sportskih objekata                              1.007.000,00 KM

Red. Br.

NAZIV PODNOSIOCA ZAHTJEVA

Naziv programa ili projekta

Broj bodova

Odobreni iznos u KM

1.

NK "Sloga" Bosanska Otoka

Objekat nogometnog kluba rekonstrukcija i dogradnja Škola fudbala NK Sloga

60

80.000,00

2.

Općina Goražde

Nogometni stadion sa pratećim sadržajem

51

104.000,00

3.

Općinski načelnik Ključ
Ključ

Izgradnja sportske dvorane Ključ

49

80.000,00

4.

Općina Orašje

Izgradnja sportske dvorane u Orašju I faza

48

80.000,00

5.

Konjički klub "Vranac" Čapljina

Izmještanje smještajnih kapaciteta na namjensku lokaciju

47

64.000,00

6.

Služba za opće poslove Sanski Most

Sanacija objekta sportske dvorane te izrada instalacija i opreme za grijanje i ventilaciju

46

80.000,00

7.

N.K "Gošk" Gabela

Izgradnja gledališta stadiona na nogometnom stadionu GOŠK

43

120.000,00

8.

Fakultet sporta  Sarajevo

Projekat rekonstrukcije zatvorenog bazena

43

80.000,00

9.

Nogometni klub Kamešnica Livno

Plan i program izgradnje infrastrukture SRC Kamešnica

43

32.000,00

10.

Općina
Pale-Ustiprača

Izgradnja igrališta stadiona Bijele Vode

42

120.000,00

11.

NK "Zvijezda" Gradačac

Izgradnja, obnova,  uređenje i opremanje sportskih objekata

41

80.000,00

12.

Srednja Škola "Kreševo"
Kreševo

Sportska dvorana

41

80.000,00

13.

Biciklistički klub "Jedinstvo" Tuzla

Nabavka sportske opreme za seniore kluba

39

7.000,00

 12. Interventna sredstva za projekte i
programe u oblasti sporta                                          370.000,00 KM

 

IV

 

Korisnici sredstava su obavezni da dodijeljena sredstva koriste namjenski i da dostave izvještaj sa kompletnom dokumentacijom kojom se dokazuje namjenski utrošak sredstava u roku od 15 dana od dana završetka projekta/programa.
Ukoliko u toku 2008. godine sva odobrena sredstva ne budu utrošena, korisnik sredstava dostavlja izvještaj o utrošku dijela sredstava do 15.01. naredne godine.