Na osnovu člana 30. Zakona o proračunima-bužetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 20/98) i člana 15. stav 2. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02), na prijedlog Federalnog ministarstva finansija-Federalnog ministarstva financija, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O UNUTARNJOJ PRERASPODJELI SREDSTAVA BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU ZA ZAVOD ZA KONTROLU LIJEKOVA

I

Zavodu za kontrolu lijekova odobrava se unutarnja preraspodjela pozicija predviđenih u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02) .


II

Unutarnja preraspodjela izdataka u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu za Zavod za kontrolu lijekova se vrši na sljedeći način:
1. Putni troškovi u iznosu od 18.924,00 KM terete poziciju "Nabavka materijala"
za isti iznos.
2. Izdaci za energiju u iznosu od 26.278,00 KM terete poziciju "Nabavka
materijala" za isti iznos.
3. Izdaci za komunalne usluge u iznosu od 15.678,00 KM terete poziciju
"Nabavka materijala " za isti iznos.
4. Izdaci za usluge prevoza i goriva u iznosu od 60,00 KM terete poziciju
"Nabavka materijala " za isti iznos.
5. Izdaci za tekuće održavanje u iznosu od 19.608,00 KM terete poziciju
"Nabavka materijala " za isti iznos.
6. Izdaci osiguranja i bankarskih usluga u iznosu od 4.108,00 KM terete poziciju
"Nabavka materijala " za isti iznos.
7. Ugovorene usluge u iznosu od 147.080,00 KM terete poziciju
"Nabavka materijala " za isti iznos.

III

Za provođenje ove odluke zadužuje se Zavod za kontrolu lijekova.


IV

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".


V broj 247/02
6. juna 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.