Na osnovu člana 8. stav 1. Uredbe o boravišnoj taksi ("Službene novine Federacije BiH", broj 23/96), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na prijedlog federalnog ministra trgovine, donosi

ODLUKU
O UTVRĐIVANJU VISINE BORAVIŠNE TAKSE ZA 2003. GODINU

I

Ovom odlukom utvrđuje se visina boravišne takse za 2003. godinu.

II

Za turistička mjesta razvrstana u razrede u skladu sa Pravilnikom o proglašenju i razvrstavanju turističkih mjesta u razrede ("Službene novine Federacije BiH", broj 23/96), boravišna taksa za 2003. godinu utvrđuje se u slijedećim iznosima:

RAZRED

TURISTIČKOG

MJESTA

BORAVIŠNA TAKSA U KM ZA PERIOD

I

Glavna sezona

II

Predsezona

Posezona

III

Vansezona

A

2,00

1,60

1,20

B

1,60

1,20

1,00

C

1,20

1,00

0,80

D

1,00

0,80

0,60

 

 


III

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

V broj 244/02
8. aprila 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.