Na osnovu člana 32a. Zakona o izvršenju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2001. godinu (''Službene novine Federacije BiH'', br. 18/01 i 61/01), a u vezi sa članom 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', br. 1/94 i 8/95), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


O D L U K U

O ISPLATI DIJELA NEISPLAĆENE PENZIJE
ZA SEPTEMBAR 2000. GODINE


I


Isplata dijela neisplaćene penzije za septembar 2000. godine u iznosu od 22.000,000 KM izvršiće se iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2001. godinu.


II


Isplata sredstava iz tačke I ove odluke izvršit će se u januaru 2002. godine.


III


Sredstvima osiguranim na ime isplate dijela penzije za septembar 2000. godine zatvaraju se obaveze prema Društvenom fondu penzijskog i invalidskog osiguranja Bosne i Hercegovine slijedećih pravnih lica:

 

 

 

      U KM

1.

Rudnici ''KREKA'' Tuzla

       2.457.393

2.

RMU ''BANOVIĆI'' u Banovićima

       1.315.322

3.

RMU ''ĐURĐEVIK'' Đurđevik

          219.963

4.

RMU ''KAKANJ'' Kakanj

       1.058.042

5.

RMU ''ZENICA'' Zenica

          873.110

6.

RMU ''BREZA'' Breza

          648.878

7.

RMU ''ABID LOLIĆ'' Bila

          125.643

8.

RMU ''GRAČANICA'' G. Vakuf

            70.056

9.

RMU ''KAMENGRAD'' Sanski Most

          130.741

10.

AGROKOMERC Velika Kladuša

       5.254.557

11.

ŽELJEZARA Zenica

          830.738

12.

KTK Visoko

       1.175.174

13.

NATRON Maglaj

       1.000.000

14.

VITEKS Visoko

          600.000

15.

KHK Lukavac

          500.000

16.

ŽELJEZNICE BiH

       2.245.594

17.

FAMOS Sarajevo

       1.454.789

18.

MATALURŠKI INSTITUT Zenica

            40.000

19.

''UNIS – IGMAN'' Konjic

       1.316.929

20.

ŽELJEZARA Vareš

          377.871

21.

ENERGOINVEST ARMATURE

          305.200

 

UKUPNO

     22.000.000

IV


Ova odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u ''Službenim novinama Federacije BiH''.


V broj 11/2002
22. januara/siječnja 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, s. r.