Na osnovu člana 7. Zakona o kontroli cijena ("Službene novine Federacije BiH", broj 2/95) , Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O ZAŠTITNIM CIJENAMA POJEDINIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA U 2002-GOJ GODINI

I

Ovom odlukom utvrđuje se minimalna otkupna cijena pojedinih poljoprivrednih proizvoda.

II

Otkup pojedinih poljoprivrednih proizvoda po zaštitnim minimalno-otkupnim cijenama vrši se za sljedeće poljoprivredne proizvode:
- pšenica svih klasa 0,25 KM/kg
- raž svih klasa 0,25 KM/kg
- kukuruz i ječam 0,20 KM/kg
- mlijeko: kravlje, ovčije i kozje
(sa 3,6% mliječnih masti) 0,50 KM/lit
- sirovi duhan u listu 3,00 KM/kg

III

Otkup i isplatu otkupne cijene za preuzete proizvode iz tačke II ove odluke mogu vršiti svi privredni subjekti registrirani za tu djelatnost.

IV

Nadzor nad sprovođenjem odve odluke vrše Federalno ministarstvo trgovine i Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, svako u okviru svoje nadležnosti.

V

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

V broj 189/02
16. maja 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.