Na temelju članka 21. Zakona o udruživanju građana (''Službene novine Federacije BiH'', broj 6/95), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na prijedlog federalnog ministra pravde, donosi


O D L U K U

O DAVANJU SUGLASNOSTI MEĐUNARODNOM
UDRUŽENJU ''MARIJINA ZAJEDNICA OAZA MIRA''
PASSO CORESE, FARA SABINA (RI) RIETI, ITALIJA
ZA OSNIVANJE PREDSTAVNIŠTVA U FEDERACIJI
BOSNE I HERCEGOVINE


I


Daje se suglasnost međunarodnom udruženju ''MARIJINA ZAJEDNICA OAZA MIRA'' PASSO CORESE, FARA SABINA (RI) RIETI, ITALIJA da osnuje svoje predstavništvo u Federaciji Bosne i Hercegovine sa sjedištem u Međugorju bb - Čitluk.


II


Osnivač predstavništva je: ''MARIJINA ZAJEDNICA OAZA MIRA'' PASSO CORESE, FARA SABINA (RI) - PASSO CORESE - FARA SABINA POKRAJINA RIETI, ITALIJA.


III


Predstavništvo udruženja se osniva radi utemeljenja za ostvarivanje mira i pomirenja promicanjem i štićenjem kršćanskih, ekonomskih i općeljudskih moralno etičkih vrijednosti, te življenje istih vrijednosti u zajedničkom životu i skrb za socijalno ugrožene slučajeve, organizira prikupljanje pomoći za realiziranje ciljeva i obrazuje fondove za to, organizira i provedbu priredbi, tečajeva i seminara s ciljem realiziranja programa rada, organizira susrete i putovanja u cilju pružanja istine i informiranja javnosti o cilju udruge, izdaje biltene, knjige, novine i video kasete o aktivnostima udruge.


IV


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u ''Službenim novinama Federacije BiH''.


V broj 6/2002
10. siječnja 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.