Na temelju članka 6. stavak 2. Zakona o fondacijama i zakladama (''Službene novine Federacije BiH'', broj 16/98), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


O D L U K U

O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA OSNIVANJE
FONDACIJE POD NAZIVOM ''FONDACIJA ZA
POMOĆ OBITELJIMA PRIPADNIKA OSRBiH
PROCESUIRANIM U HAGU
''


I


Daje se suglasnost za osnivanje fondacije pod nazivom ''Fondacija za pomoć obiteljima pripadnika OSRBiH procesuiranim u Hagu'' sa sjedištem u Sarajevu.
Osnivač fondacije je udruženje građana ''Udruženje za zaštitu tekovina borbe za Bosnu i Hercegovinu''.


II


Svrha fondacije je pružanje pomoći obiteljima pripadnika OSRBiH procesuiranim u Hagu, stipendiranje članova obitelji pripadnika OSRBiH procesuiranim u Hagu koji se nalaze na školovanju, pružanje materijalne pomoći za izdržavanje obitelji pripadnika OSRBiH procesuiranim u Hagu, pružanje pomoći u slučaju liječenja člana obitelji pripadnika OSRBiH procesuiranim u Hagu, snošenje troškova posjete članova obitelji pripadnicima OSRBiH procesuiranim u Hagu, pružanje i drugih vidova pomoći obiteljima pripadnika OSRBiH procesuiranim u Hagu koje su sukladne sa programskim ciljevima Fondacije i važećim zakonskim propisima.


III


Fondacija djeluje sukladno zakonu i svom statutu.


IV


Ova odluka stupa na snagu narednog odana od dana objavljivanja u ''Službenim novinama Federacije BiH''.


V broj 5/2002
10. sječnja 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.