Na osnovu člana 6. stav 2. Zakona o fondacijama i zakladama (''Službene novine Federacije BiH'', broj 16/98), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


O D L U K U

O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA OSNIVANJE
FONDACIJE POD NAZIVOM ''FONDACIJA ZA
POMOĆ OBITELJIMA PRIPADNIKA OSRBiH
PROCESUIRANIM U HAGU''


I


Daje se saglasnost za osnivanje fondacije pod nazivom ''Fondacija za pomoć obiteljima pripadnika OSRBiH procesuiranim u Hagu'' sa sjedištem u Sarajevu.
Osnivač fondacije je udruženje građana ''Udruženje za zaštitu tekovina borbe za Bosnu i Hercegovinu''.


II


Svrha fondacije je pružanje pomoći obiteljima pripadnika OSRBiH procesuiranim u Hagu, stipendiranje članova porodice pripadnika OSRBiH procesuiranim u Hagu koji se nalaze na školovanju, pružanje materijalne pomoći za izdržavanje porodice pripadnika OSRBiH procesuiranim u Hagu, pružanje pomoći u slučaju liječenja člana porodice pripadnika OSRBiH procesuiranim u Hagu, snošenje troškova posjete članova porodice pripadnicima OSRBiH procesuiranim u Hagu, pružanje i drugih vidova pomoći porodicama pripadnika OSRBiH procesuiranim u Hagu koje su u skladu sa programskim ciljevima Fondacije i važećim zakonskim propisima.


III


Fondacija djeluje u skladu sa zakonom i svojim statutom.


IV


Ova odluka stupa na snagu narednog odana od dana objavljivanja u ''Službenim novinama Federacije BiH''.


V broj 5/2002
10. januara 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.