Na osnovu člana 19. Stav 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94 i 8/95) i člana 22. stav 1. Zakona o proračunima - budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 20/98), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O IZDVAJANJU SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE PRIVREMENOG FINANSIRANJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA PERIOD JANUAR-MART 2002. GODINE


I

Izdvajaju se sredstva u iznosu od 100.000 KM iz tekuće rezerve privremenog finansiranja Federacije Bosne i Hercegovine za period januar-mart 2002. godine za finansiranje Programa podizanja rasadnika patuljaste trešnje, koji je kandidirala Privredna zadruga "Trešnja Produkt" iz Lakiševina.


II

Zadužuje se Federalno ministarstvo finansija za realizaciju tačke 1. ove odluke.

III

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".


V broj 73/2002
14. februara/veljače 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.