Na temelju članka 31. Zakona o proračunima - budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 20/98) i članka 16. stavak 1. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2001. godinu ("Službene novine Federacije BiH", br. 18/01 i 61/01), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O JEDNOKRATNOJ POTPORI IZ SREDSTAVA PRIVREMENOG FINANCIRANJA FEDERALNOM MINISTARSTVU OBRAZOVANJA, NAUKE, KULTURE I ŠPORTA


I

Iz sredstava privremenog financiranja odobravaju se sredstva u iznosu od
200.000 KM Federalnom ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i športa na ime financiranja XVII Internacionalnog festivala Sarajevo "Sarajevska zima 2001".


II


Sredstva iz točke I ove odluke će se isplatiti sa pozicije "Transfer za kulturu od značaja za Federaciju" iz sredstava privremenog financiranja.

III


Za realizaciju ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo financija - Federalno ministarstvo finansija i Federalno ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i športa svako u okviru svoje nadležnosti.


III

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".


V broj 76/2002
4. veljače 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.