Na osnovu člana 21. Zakona o udruživanju građana ("Službene novine Federacije BiH", broj 6/95), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na prijedlog federalnog ministra pravde, donosi

ODLUKU
O DAVANJU SAGLASNOSTI MEĐUNARODNOG UDURŽENJA "ASOCIJACIJA KANADSKIH VIŠIH ŠKOLA" "ASSOCIATION OF CANADIAN COMMUNITY COLLEGES", MICHAEL ST.N. OTTAWA, KANADA ZA OSNIVANJE UREDA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

I

Daje se saglasnost Međunarodnom udurženju "Asocijacija kanadskih viših škola", "Association of Canadian Community Colleges" Michael St.N.,Ottawa, Kanada, da osnuje svoj Ured u Federaciji Bosne i Hercegovine sa sjedištem u Sarajevu, u ul. Muhameda Kantardžića br. 3.

II

Osnivač ureda je "Asocijacija kanadskih viših škola" "Association of Canadian Community Colleges" Michael St. N.Ottawa, Kanada.

III

Ured se osniva radi obezbjeđivanja značajne uloge u stvaranju prilika za trajno učenje, koje promoviše potpuni razvoj individualaca i društva, te doprinosi razvoju objektivnih i pluralističkih medija u Bosni i Hercegovini , kroz obrazovanje (stručno usavršavanje i priliku za razmjenu profesionalnih praktičnih i teorijskih iskustava sa drugim, kao i jačanje i povezivanje institucija u BiH sa srodnim institucijama u drugim zemljama.

IV

Ova odluka stupa na snagu nardnog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

V broj 37/2002
4. februara 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.