Na osnovu clana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Sluzbene novine Federacije BiH", br. 1/94 i 8/95), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi

ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O STOPAMA ODNOSNO IZNOSIMA POSEBNIH VODOPRIVREDNIH NAKNADA

Daje se saglasnost na Odluku o stopama odnosno iznosima posebnih vodoprivrednih naknada.
V broj 297/98 3.decembra/prosinca1998. godine Sarajevo
Premijer Edhem Bicakcic, s. r.