Nazad

Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine

Marka Marulića 2
Sarajevo
Telefon + 387 33 66 34 24
Fax: + 387 33 22 30 14

Direktor: Davorin Korać

Marka Marulića 2
Telefon: ++ 387 33 66 34 24; 21 67 15
Fax: ++ 387 33 22 30 14
E-mail: davorin.korac@fbihvlada.gov.ba

Sekretar

Marka Marulića 2
Telefon: ++ 387 33 66 34 24; 21 67 15
Fax: ++ 387 33 22 30 14

Organizacijska struktura

 • Direktor
 • Sekretar
 • Kabinet direktora
 • Odjeljenje za pravne, kadrovske, opće poslove i poslove unutrašnjeg osiguranja objekata i protupozarne zaštite
 • Odjeljenje za finansijsko/financijsko materijalne poslove
 • Odjeljenje za investiciono i tekuće održavanje
 • Servis za pružanje ugostiteljskih usluga
 • Servis za pružanje usluga prijevoza

Djelokrug

Služba obavlja poslove koji se odnose na:

 • Finansijsko/financijsko knjigovodstvene poslove za organe i tijela Federacije BiH;
 • Vodjenje evidencije o nekretninama na kojima pravo raspolaganja imaju federalna tijela;
 • Održavanje stanova vezanih za vršenje službene dužnosti, odnosno vršenje određene funkcije;
 • Investiciono i tekuće održavanje službenih zgrada, uredskog prostora, instalacija i inventara, te drugih objekata u vlasništvu federalnih tijela;
 • Održavanje tehničko-informatičke, elektronske i uredske opreme i uređaja;
 • Snimanje sjednica Vlade, prijepis, stampanje pisanih materijala;
 • Unutrašnje osiguranje poslovnih zgrada kojima raspolažu ili koje koriste federalni organi, ako to osiguranje nije riješeno na drugi način;
 • Pružanje ugostiteljskih usluga u internim restoranima i bifeima poslovnih zgrada i prostorija koje koriste federalni organi, ako to nije riješeno na drugi način;
 • Prijevoz avionom ili helikopterom visokih zvaničnika federalnih tijela;
 • Prijevoz službenim vozilima, njihovo garaziranje i odrzžavanje, ako to nije riješeno na drugi način;
 • Čisćenje poslovnog i drugog prostora.
 • Služba po potrebi obavlja i druge poslove koji joj se stave u zadaću, a po svojoj prirodi spada u djelokrug zajedničkih poslova.

 

Osnovni dokumenti koji reguliraju rad

 • Zakon o upravi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 28/97).
 • Zakon o radnim odnosima i plaćama službenika organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 13/98).
 • Uredba o Službi za zajedničke polove organa i tijela Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 15/97).
 • Pravilnik o unutarnjoj organizaciji Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine.


Subota,
30. maj 2015.
RSS aktuelnosti
U raspravi

Ured Vlade Federacije
Za odnose s javnošću

Alipašina 41
Sarajevo
Tel: +387 33 21 29 86
Fax: +387 33 22 04 37
info@fbihvlada.gov.ba