Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine

Marka Marulića 2
Sarajevo
Telefon + 387 33 66 34 24
Fax: + 387 33 22 30 14


Direktor


Davorin Korać
Marka Marulića 2 
Telefon: + 387 33 66 34 24; 21 67 15
Fax: ++ 387 33 22 30 14

 

Sekretar


Marka Marulića 2
Telefon: + 387 33 66 34 24; 21 67 15
Fax: ++ 387 33 22 30 14


Organizacijska struktura


 • Kabinet direktora
 • Ured za poslove Službe u Mostaru 
 • Odjeljenje za pravne poslove i poslove osiguranja objekata
  • Odsjek za pravne i kadrovske poslove
  • Odsjek za unutrašnje osiguranje objekata i protupožarne zaštite
  • Pisarnica
 • Odjeljenje za stambene i imovinsko-pravne poslove
  • Odsjek za stambene poslove
  • Odsjek za imovinsko-pravne poslove
 • Odjeljenje za finansijsko materijalne poslove, javne nabavke i uskladištenje roba 
  • Odsjek za knjigovodstvo, finansijske poslove i poslove informatike
  • Odsjek za provođenje postupka javnih nabavki, uskladištenje i evidenciju roba
 • Odjeljenje za investiciono i tekuće održavanje
  • Odsjek za održavanje mašinskih postrojenja i instalacija
  • Odsjek za održavanje elektro-uređaja i instalacija
  • Odsjek za građevinsko-zanatske poslove
  • Odsjek za spremanje i uređenje radnog prostora
 • Servis za pružanje ugostiteljskih usluga
  • Odsjek za pružanje ugostiteljskih usluga
  • Odsjek za analizu, kontrolu i evidenciju u ugostiteljstvu
 • Servis za pružanje usluga prijevoza
 • Samostalni izvršilac - Stručni savjetnik za poslove interne revizije 

 

Djelokrug


Služba obavlja poslove koji se odnose na:

 • finansijsko knjigovodstvene poslove za organe i tijela Federacije Bosne i Hercegovine;
 • vođenje evidencije o nekretninama na kojima pravo raspolaganja imaju federalna tijela;
 • vođenje evidencija i upravljanje pokretnom i nepokretnom imovinom prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane / Federalnog ministarstva obrane;
 • održavanje stanova vezanih za vršenje službene dužnosti, odnosno vršenje određene funkcije; 
 • investiciono i tekuće održavanje službenih zgrada, uredskog prostora, instalacija i inventara, te drugih objekata u vlasništvu federalnih tijela;
 • održavanje tehničko-informatičke, elektroničke i kancelarijske opreme i uređaja;
 • snimanje sjednica Vlade, prijepis, štampanje pisanih materijala; 
 • unutrašnje osiguranje poslovnih zgrada kojima raspolažu ili koje koriste federalna tijela, ako to osiguranje nije riješeno a drugi način;
 • pružanje ugostiteljskih usluga u internim restoranima i bifeima poslovnih zgrada i prostorija koje koriste federalni organi, ako to nije riješeno na drugi način; 
 • prijevoz službenim vozilima, njihovo garažiranje i održavanje, ako to nije riješeno na drugi način; 
 • čišćenje poslovnog i drugog prostora.
Služba po potrebi obavlja i druge poslove koji joj se stave u zadaću, a po svojoj prirodi spadaju u djelokrug zajedničkih poslova.

 

Osnovni dokumenti koji reguliraju rad


 • Zakon o orgnizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, 35/05).
 • Zakon o upravi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br 28/97 i 26/02).
 • Zakon o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ( „Službene novine Federacije BiH“, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/ 05 i 8/06) .
 • Zakon o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 49/05).
 • Uredba o Službi za zajedničke polove organa i tijela Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", br.15/97,46/06, 10/07, 17/09 i 12/14).
 • Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine broj: 01-02-2289/12 od 10.09.2012. godine i broj: 01-02-2653/13 od 21.06.2013. godine.

 

 Četvrtak,
19. april 2018.
Dopuna Plana javnih nabavki Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku advokatskih usluga-pravna odbrana Vlade FBiH u slučaju radnopravnih sporova (usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama)
Obavještenje o javnoj nabavci usluga FMERI
Plan javnih nabavki Generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2018.godinu
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga – “Restoranske usluge eksterne reprezentacije za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH”
Obrazac praćenja provedbe ugovora-okvirnog sporazuma za 2017. godinu-31.03.2018.
Obrazac praćenja provedbe ugovora-okvirnog sporazuma za 2018. godinu-31.03.2018.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga (LOT 1 - nabavka usluga održavanja i servisiranja službenih vozila marke „PASSAT“ za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH , broj: 07-14-75-19/2017-11 od 08.11.2017. godine)
Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga– LOT2 – nabavka održavanja i servisiranja službenog vozila marke "GRAND CHEROKEE" za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – tečna goriva za službena motorna vozila za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
Obavještenje o javnoj nabavci usluga stručnog konsultanta za pružanje konsultantskih usluga Vladi FBiH u izradi tenderske dokumentacije
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – kancelarijskog i kompjuterskog materijala i ostalog administrativnog materijala i sitnog inventara za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA — TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE — DODATNI BACK UP LINK I SERVISNI LINK ZA POTREBE GENERALNOG SEKRETARIJATA VLADE FBiH
Odluka o poništenju postupka javne nabavke roba - nabavka kompjuterske opreme i kancelarijskih mašina, broj: 07-14-75-14/2017-21
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga - stručnog usavršavanja za potrebe generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2018. godinu
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga – nabavka avio-karata za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH (27.04.2017) 


ARHIVA