Nazad

Federalna uprava za geodetske i imovinsko - pravne poslove

Marka Marulića br.2 Sarajevo
Telefon:    +387 33 201-784
Fax: + 387 33 586-056
E-mail: uprava@fgu.com.ba

Direktor

Željko Obradović dipl.ing.geod.
Telefon: .+ 387 33 215-304
Fax:     + 387 33 586-056
E-mail: zeljko.obradovic®fgu.com.ba

Organizacijska struktura

  • Kabinet Direktora

  • Sektor za premjer,kartografiju i komasaciju zemljišta

  • Sektor za katastar

  • Sektor za imovinsko-pravne i opće poslove

  • Sektor za geoinformatiku


Djelokrug rada

Vršenje upravnih, inspekcijskih,informatičkih i stručnih poslova iz geodetske i imovinsko-pravne oblasti na teritoriji Federacije BIH


Srijeda,
10. februar 2016.
RSS aktuelnosti
U raspravi
Javni pozivi