72. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 07.10.2008.
Dnevni red

  1. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o raspodjeli sredstava tekućih grantova – „Podsticaj proizvodnji i prestrukturiranje industrije i rudarstva“ Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za finansiranje programa privrednih društava sa većinskim učešćem državnog kapitala i općina;
  2. Informacija o obavljenim razgovorima sa predstavnicima Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Subota,
23. januar 2021.
VIŠE