71. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 24.09.2008.
Dnevni red

Dnevni red:
     
1.Nacrt zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu;

2.Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o uslovima, načinu i programu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine;

3.Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava Tekućih grantova – „Poticaj proizvodnjii prestrukturiranje industrije i rudarstva“ za finansiranje programa nabave opreme potrebne za povećanje proizvodnje municije za izvoz u privrednom društvu „Igman“ d.d. Konjic;

4. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava „Transfer za prevenciju karcinoma debelog crijeva“ utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2008. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva;

5.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program utroška i raspodjele preostalih sredstava „Transfer nižim nivoima vlasti za zdravstvene ustanove u Federaciji BiH“ utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2008. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva;

6. Prijedlog odluke o prihvatanju Nacrta državne strategije nadzora nad opojnim drogama, sprječavanja i suzbijanja zloupotrebe opojnih droga u Bosni i Hercegovini za period 2009. – 2013.;

7. Prijedlog odluke o prihvatanju Obračuna sredstava u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2007. godinu;

8. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju na korištenje nekretnina i prateće dokumentacije privrednom društvu za skladištenje tečnih goriva Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo;

9.Izvještaj o radu Odbora za nadzor nad implementacijom Zakona o porezu na dohodak;

10.Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine – davanje saglasnosti;

11.Prijedlog rješenja o dopuni Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Odbora za nadzor nad implementacijom Zakona o porezu na dohodak;

12.Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije i supotpisnicima, za sredstva plasirana iz malezijske donacije i japanskih grantova (Projekti 2KR i Projekti NON-PROJECT GRANT-AID).

Nedjelja,
24. januar 2021.
VIŠE