199. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

, 26.01.2021.
Dnevni red
1. Prijedlog izjašnjenja o amandmanima na Prijedlog zakona o stečaju - hitni postupak, koji su u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH podnijeli:
a) Klub zastupnika SDP BiH
b) Klub zastupnika DF
c) Hajrudin Žilić, poslanik
d) Elvir Karajbić, poslanik
2. Prijedlog izjašnjenja o amandmanima na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine, koje je podnijela Jasmina Zubić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
3. Prijedlog izjašnjenja o amandmanu na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednim savjetodavnim službama kojeg je podnio Klub zastupnika  HDZBiH - HNS u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
Utorak,
09. mart 2021.
VIŠE