68. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 03.09.2008.
Dnevni red

1.Verificiranje Zapisnika sa 67. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine;

2.Prednacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine;

3.Nacrt zakona o sukobu interesa;

4.Nacrt zakona o tržištu vrijednosnih papira;

5.Nacrt zakona o investicijskim fondovima;

6.Nacrt zakona o leasingu;

7.Nacrt zakona o izmjeni Zakona o statistici u Federaciji BiH;

8.Prijedlog odluke o odobravanju prijenosa Kuvajtske kreditne linije sa BOR BANKE d.d. Sarajevo na Razvojnu banku Federacije Bosne i Hercegovine;

9.Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog oglasa za utvrđivanje prijedloga kandidata iz reda hrvatskog naroda za jednog člana Regulatorne komisije za električnu energiju u Federaciji BiH sa Prijedlogom rješenja o imenovanju Komisije za utvrđivanje prijedloga kandidata iz reda hrvatskog naroda za jednog člana Regulatorne komisije za električnu energiju u Federaciji BiH;

10.Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava dijela tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2008. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke;

11.Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška dijela sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Transfer za poticaj razvoja, poduzetništva i obrta“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta;

12.Prijedlog odluke o odobravanju utroška sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine za adaptaciju Velike sale i pratećih prostora u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine;

13.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora „JP BH Pošta“ d.o.o. Sarajevo o imenovanju izvršnih direktora „JP BH Pošta“ d.o.o. Sarajevo;

14.Prijedlog odluke o prodajnoj cijeni pretplatne FEDA kartice;

15.Prijedlog odluke o davanju na korištenje računarske opreme zavodima zdravstvenog osiguranja u Federaciji Bosne i Hercegovine;

16.Nacrt statuta o izmjenama i dopunama Statuta Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije BiH;

17.Pravci razvoja namjenske industrije u Federaciji Bosne i Hercegovine sa Prijedlogom

zaključaka;

18.Informacija o ostvarenim i raspoređenim javnim prihodima za period januar/siječanj – juli/srpanj 2008. godine;

19.Izvještaj o izvršenju Budžeta/Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za period januar/siječanj – juli/srpanj 2008. godine;

20.Informacija o reorganizaciji zajma Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za Projekat rekonstrukcije elektroenergetskog sektora sa Prijedlozima sljedećih odluka:

- Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Ugovora o Amandmanu kojim se vrše izmjene i dopune Ugovora o zajmu Evropske banke za obnovu i razvoj za Projekat rekonstrukcije elektroenergetskog sektora;

- Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prihvatanje zajma Evropske banke za obnovu i razvoj za Reorganizaciju projekta obnove elektroenergetskog sektora;

- Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog ugovora o zajmu između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine za zajam Evropske banke za obnovu i razvoj za Reorganizaciju projekta obnove elektroenergetskog sektora;

21.Informacija o stanju na lokacijama CIPS projekta sa Prijedlogom zaključaka;

22.Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalnog zavoda za statistiku – davanje saglasnosti;

23.Pravilnik o dopunama Pravilnika o sistemu naplate cestarine na autocestama i objektima s naplatom u Federaciji BiH – davanje saglasnosti;

24.Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Stručnog tijela – Komisije za otvaranje prispjelih aplikacija u cilju odabira partnera za učešće u realizaciji projekta finansiranja i izgradnje autoceste Zenica-Sarajevo-Mostar na trasi Koridora Vc;

25.Prijedlozi rješenja o nominiranju članova Nadzornog odbora HT d.o.o. Mostar;

26.Prijedlog rješenja o nominovanju članova Nadzornog odbora „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo;

27.Prijedlog rješenja o nominovanju članova Nadzornog odbora JP Direkcija cesta Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo;

28.Prijedlog zaključka o provedenim aktivnostima i prijedlogu daljih aktivnosti na   realizaciji projekta elektrifikacije pružnog pravca Doboj-Tuzla-Zvornik i Brčko-Tuzla-Banovići;

29.Prijedlog rješenja o imenovanju Radne grupe za izradu Nacrta zakona o eksplozivnim materijama u Federaciji BiH;

30.Prijedlog rješenja o imenovanju Radne grupe za izradu prijedloga o uvjetima i načinu na

koji će vjerski djelatnici u Bosni i Hercegovini ostvarivati prava iz mirovinskog, invalidskog i

zdravstvenog osiguranja.

 

Petak,
15. januar 2021.
VIŠE