189. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

, 09.11.2020.
Dnevni red
1. Prijedlog zaključka o načinu rada u Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, federalnim organima uprave, federalnim upravnim organizacijama, stručnim i drugim službama Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, u uslovima ozbiljno pogoršane COVID - 19 epidemiološke situacije u Federaciji Bosne i Hercegovine
Subota,
23. januar 2021.
VIŠE