188. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

, 03.11.2020.
Dnevni red
1. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privredog društva JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva JP ŽFBiH do.o.o. Sarajevo
Petak,
22. januar 2021.
VIŠE