186. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

, 23.10.2020.
Dnevni red
Dnevni red 186. hitne sjednice Vlade FBiH

1.Informacija o pregovorima za zaključivanje kolektivnog ugovora za područje tekomunikacija u Federaciji Bosne i Hercegovine s prijedlogom izmjene Zaključka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine v.broj:1081/2020 od 29.7.2020. godine
Petak,
15. januar 2021.
VIŠE