185. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

, 15.10.2020.
Dnevni red
Dnevni red 185. hitne sjednice Vlade FBiH
1. Prijedlog izjašnjenja o Amandmanu na prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o fiskalnoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji je podnio Klub poslanika Naša stranka u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
Subota,
23. januar 2021.
VIŠE