184. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

, 30.09.2020.
Dnevni red
Dnevni red 184. hitne sjednice Vlade FBiH
 
1. Prijedlog izjašnjenja o amandmanima na Prijedlog zakona o računovodstvu i reviziji, koje je podnijela Jasmina Zubić, poslanik u Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine
2. Prijedlog izjašnjenja o amandmanima na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnim sistemima, koje je podnio Salko Zildžić i amandmanima koje je podnijela Jasmina Zubić, poslanici u Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine
Nedjelja,
24. januar 2021.
VIŠE