241. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 22.10.2020.
Dnevni red

1. Usvajanje Zapisnika 240. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 16.10.2020. godine 
2. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za davanje autentičnog tumačenja Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koju je u parlamentarnu proceduru uputio Nermin Kljajić, ministar unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona 
3. Prijedlog odgovora na Tužbu povodom upravnog spora pokrenutog kod Kantonalnog suda u Tuzli od strane tužitelja Okanović Sulejmana iz Tuzle, po punomoćniku, protiv Rješenja Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 03-31-1226-4/2019 od 20.2.2020. godine 
4. Prijedlozi akata: 
a) Prijedlog odluke o sazivanju Skupštine dioničara Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo  
b) Prijedlog teksta obavještenja o sazivanju Šezdeset i pete (vanredne) Skupštine JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo  
5. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva J.P. Međunarodni aerodrom „SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo 
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva J.P. Međunarodni aerodrom „SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo 
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva J.P. Međunarodni aerodrom „SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo 
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva J.P. Međunarodni aerodrom „SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo 
6. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva „Zrak“ d.d. Sarajevo 
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „Zrak“ d.d. Sarajevo 
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „Zrak“ d.d. Sarajevo 
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva „Zrak“ d.d. Sarajevo 
7. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva „HRVATSKA POŠTA“ d.o.o. Mostar 
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Privrednog društva „HRVATSKA POŠTA“ d.o.o. Mostar 
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „HRVATSKA POŠTA“ d.o.o. Mostar 
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva „HRVATSKA POŠTA“ d.o.o. Mostar 
8. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva „Binas“ d.d. Bugojno  
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „Binas“ d.d. Bugojno  
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „Binas“ d.d. Bugojno  
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva „Binas“ d.d. Bugojno  
9. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuća rezerva Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva  
10. Prijedlozi akata: 
a) Prijedlog odluke o poništavanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje Nadzornog odbora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine 
b) Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje Nadzornog odbora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine 
c) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje Nadzornog odbora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine 
d) Prijedlog odluke o ponovnom raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje Nadzornog odbora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine 
e) Prijedlog teksta Obavještenja o poništavanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje Nadzornog odbora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine s tekstom Ponovnog Javnog konkursa za izbor i imenovanje Nadzornog odbora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine 
11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Rješenje o razrješenju i privremenom imenovanju predsjednika Upravnog odbora Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite - Ljubuški 
12. Prijedlozi akata:  
a) Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora Privrednog društva „KTK Visoko“ d.d. Visoko, ispred državnog kapitala 
b) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora Privrednog društva „KTK Visoko“ d.d. Visoko, ispred državnog kapitala  
c) Prijedlog teksta Javnog konkursa za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora Privrednog društva „KTK Visoko“ d.d. Visoko, ispred državnog kapitala 
13. Prijedlozi odluka: 
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Privrednog društva „Operator-Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva „Operator-Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo 
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Privrednog društva „Operator-Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva „Operator-Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo 
14. Prijedlozi odluka:  
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva Tehničko remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići za donošenje Odluke o razrješenju vršilaca dužnosti članova Uprave  
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva Tehničko remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići za donošenje Odluke o imenovanju vršilaca dužnosti članova Uprave  
15. Prijedlozi odluka:  
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Privrednog društva Tehničko remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva Tehničko remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići, ispred državnog kapitala 
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Privrednog društva Tehničko remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići na prijedlog za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva Tehničko remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići, ispred državnog kapitala 
16. Prijedlozi odluke:  
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva „Pretis“ d.d. Vogošća za razrješnje direktora Privrednog društva „Pretis“ d.d. Vogošća 
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva „Pretis“ d.d. Vogošća za imenovanje direktora Privrednog društva „Pretis“ d.d. Vogošća 
17. Prijedlozi odluka:  
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva „Pretis“ d.d. Vogošća za razrješenje dužnosti izvršnog direktora za tehniku Privrednog društva „Pretis“ d.d. Vogošća 
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva „Pretis“ d.d. Vogošća za imenovanje izvršnog direktora za tehniku Privrednog društva „Pretis“ d.d. Vogošća 
18. Prijedlozi odluka:  
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar 
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar 
19. Prijedlozi odluka: 
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo  
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo 
20. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o usvajanju programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta-Federalnom ministarstvu kulture i športa 
21. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Općini Travnik za ustupanje na korištenje objekta u kasarni „Slimena“ za potrebe Kantonalne uprave za civilnu zaštitu Srednjobosanskog kantona 
22. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za zaključivanje sporazuma o upravljanju izolatorijem za pacijente zaražene korona virusom u kantonu Sarajevo u objektu bivšeg Armijskog medicinskog centra i saglasnosti za uklanjanje cisterne 
23. Prijedlog odluke o zakupu zatvorenog skladišnog prostora u krugu Tehničko remontnog zavoda Hadžići d.d. u Hadžićima za potrebe skladištenja pokretne imovine kojom upravlja Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom 
24. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija JU Centar za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine  
25. Izvještaj o radu Nadzornog odbora Privrednog društva BH Telecom d.d. Sarajevo za period 1.6.2020-31.8.2020. godine, s Prijedlogom zaključka 
26. Izvještaj o radu Nadzornog odbora Privrednog društva JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar za period 1.7.2020.-30.9.2020. godine, s Prijedlogom zaključka 
27. Dvadeset i osmi tromjesečni izvještaj o provedbi Projekta registracije nekretnina u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 1.7.2020.-30.9.2020. godine, s Prijedlogom zaključka  
28. Informacija o neizmirenim obavezama po sudskim odlukama iz radnopravnih odnosa državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine (svi budžetski korisnici) zaključno sa 31.8.2020. godine, s Prijedlogom zaključka  
29. Informacija o implementaciji projekta izgradnja brze ceste Lašva-Nević Polje, s Prijedlogom zaključka 
30. Informacija u vezi sa Okvirnim sporazumom o preventivnom arheološkom istraživanju i zaštiti arheoloških lokaliteta na trasi autoceste na Koridoru Vc, autocesta koje se ne nalaze na trasi Koridora Vc i brzih cesta, s Prijedlogom zaključka 
31. Informacija o realizaciji tačke 2. Zaključka V. broj: 1362/2017 od 19.10.2017. godine i poduzetim aktivnostima u cilju izmjena i dopune Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom Federacije Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka  
32. Zahtjev za produženje mandata Azri Olovčić, na poslovima zamjenika Federalnog pravobranioca, nakon sticanja uvjeta za odlazak u penziju, s Prijedlogom zaključka  
33. Prijedlog strateškog plana komunikacije Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za period 2020.- 2022. godine, s Prijedlogom zaključka  
34. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine o imenovanju direktora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine 
35. Prijedlozi odluka: 
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva “BH-Gas” d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju direktora Privrednog društva “BH-Gas” d.o.o. Sarajevo  
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva “BH-Gas” d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju vršioca direktora Privrednog društva “BH-Gas” d.o.o. Sarajevo  
36. Prijedlozi odluka:  
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva „BH-Gas“ d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju vršioca dužnosti izvršnog direktora za proizvodnju i transport gasa   
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva „BH-Gas“ d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju vršioca dužnosti izvršnog direktora za proizvodnju i transport gasa  
37. Prednacrt zakona o gasovodu „Južna interkonekcija Bosna i Hercegovina i Republika Hrvatska“  
38. Informacija o inicijativi za pomoć u cilju stabilizacije poslovanja i očuvanja radnih mjesta na Međunarodnom aerodromu Sarajevo, s Prijedlogom zaključka
39. Prijedlog odluke o putničkoj taksi - naknadi za razvoj i unapređenje avio prometa u Federaciji Bosne i Hercegovine  
 
 
 
 
 
 
Subota,
15. maj 2021.
VIŠE