240. sjednica Vlade Federacije BiH

, 16.10.2020.
Dnevni red
Dnevni red:  240. sjednica Vlade FBiH
 
1. Usvajanje Zapisnika 239. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 08.10.2020. godine i Zapisnika 185. hitne sjednice Vlade, održane 15.10.2020. godine, telefonskim putem
2. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za davanje autentičnog tumačenja Zakona o vanparničnom postupku, koju je u parlamentarnu proceduru uputila grupa građana: Mirjana Ćirić, Snežana Vukmarica i Mirko Đorđević iz Sarajeva
3. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuća rezerva Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
4. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuća rezerva Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija
5. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuća rezerva Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije
6. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuća rezerva Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma
7. Prijedlog uredbe o interventnim mjerama za podršku ugroženim sektorima privrede Federacije Bosne i Hercegovine u okolnostima pandemije COVID-19
8. Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o Uredu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima Evropske unije
9. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva BNT-Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva BNT-Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva BNT-Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva BNT-Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik
10. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuća rezerva Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Javnoj ustanovi Federalna novinska agencija
11. Prijedlog odluke o odobravanju nabavke službenih motornih vozila za potrebe Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalnog ministarstva unutarnjih poslova - Federalne uprave policije
12. Prijedlog odluke o utvrđivanju Prijedloga Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje za oslobađanje rudnika u Federaciji Bosne i Hercegovine od plaćanja putarine na dizel-gorivo za 2021. godinu
13. Prijedlozi akata:
a) Prijedlog odluke o poništavanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora privrednog društva UNIS „GINEX“ d.d. Goražde, ispred državnog kapitala
b) Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora privrednog društva UNIS „GINEX“ d.d. Goražde, ispred državnog kapitala
c) Prijedlog odluke o ponovnom raspisivanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora privrednog društva UNIS „GINEX“ d.d. Goražde, ispred državnog kapitala
d) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora privrednog društva UNIS „GINEX“ d.d. Goražde, ispred državnog kapitala
e) Prijedlog teksta Obavještenja o poništavanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora privrednog društva UNIS „GINEX“ d.d. Goražde, ispred državnog kapitala i raspisivanju Ponovnog javnog konkursa za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora privrednog društva UNIS „GINEX“ d.d. Goražde, ispred državnog kapitala
14. Prijedlozi akata:
a) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora u Javnom preduzeću Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
b) Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora u Javnom preduzeću Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
c) Prijedlog teksta Javnog konkursa za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora u Javnom preduzeću Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
15. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za zaključivanje sporazuma o upravljanju izolatorijem za pacijente zaražene korona virusom u kantonu Sarajevo u objektu bivšeg Armijskog medicinskog centra i saglasnosti za uklanjanje cisterne
16. Prijedlozi akata:
a) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje direktora Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine
b) Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine
c) Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka za izbor i imenovanje direktora Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine
d) Prijedlog Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine
17. Prijedlog rješenja o imenovanju Drugostepene stambene komisije za dodjelu zamjenskih stanova, obnovu ranije zaključenih ugovora o korištenju stanova i dodjelu stanova na korištenje iz stambenog fonda prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane i Vojske Federacije Bosne i Hercegovine
18. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Radne grupe za izradu Strategije za stručno usavršavanje u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine
19. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije (7Y) obveznica na dan 22.09.2020. godine, s Prijedlogom zaključka
20. Informacija o potrebi za koordinaciju aktivnosti Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na definisanju okvira za provođenje Zakona o genetički modifikovanim organizmima, s Prijedlogom zaključka
a) Prijedlog rješenja o formiranju Interresorne radne grupe za definisanje okvira za provedbu Zakona o genetički modifikovanim organizmima
21. Informacija o rezultatima realizacije Programa dugoročnih plasmana za poticaj zapošljavanja iz sredstava revolvinga (stanje na dan 30.06.2020. godine), s Prijedlogom zaključka
22. Informacija o realizaciji postupka finansijske konsolidacije Privrednog društva „Agrokomerc“ d.d. Velika Kladuša za period od 31.01.2020. do 31.07.2020. godine, s Prijedlogom zaključka
23. Informacija, s Prijedlogom zaključka (realizacija Zaključka V. broj: 1327/2020 - prikaz aktivnosti na Koridoru Vc na kartama)
24. Informacija o direktnim stranim ulaganjima u Federaciji Bosne i Hercegovine za period od 01.01.2019.-31.12.2019. godine, s Prijedlogom zaključka
25. Informacije o realizaciji tačke 2. Zaključka V. broj: 367/2018 od 05.04.2018. godine (izvršeni inspekcijski nadzor u Zaštitnom fondu Federacije Bosne i Hercegovine)
26. Prijedlog odluke o odobravanju plasmana sredstava koja su na depozitnom računu kod Razvojne Banke Federacije Bosne i Hercegovine na kontu „Dugoročni namjenski depozit Vlade Federacije Bosne i Hercegovine Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta
27.Prijedlog odluke o utvrđivanju prijedloga Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje za oslobađanje Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo od plaćanja putarine za dizel goriva koja se koriste za pogon šinskih vozila u 2021. godini
28. Prijedlog odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imnovanje zamjenika direktora Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine.
 
 
 
 
 
Nedjelja,
17. januar 2021.
VIŠE