239. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 08.10.2020.
Dnevni red
Dnevni red:
 
1. Usvajanje Zapisnika 238. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 1.10.2020. godine
2. Prednacrt zakona o poduzetničkoj infrastrukturi u Federaciji Bosne i Hercegovine
3. Nacrt zakona o policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine
4. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima
5. Srednjoročni program održavanja, zaštite, rekonstrukcije, izgradnje i obnove autocesta, brzih cesta i magistralnih cesta za period 2020.-2023. godina, s Prijedlogom zaključka
a) Nacrt odluke o davanju saglasnosti na Srednjoročni program održavanja, zaštite, rekonstrukcije, izgradnje i obnove autocesta, brzih cesta i magistralnih cesta za period 2020.-2023. godina
6. Prijedlog uredbe o Uredu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za odnose s javnošću
7. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva BH – Gas d.o.o. Sarajevo
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva BH – Gas d.o.o. Sarajevo
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva BH – Gas d.o.o. Sarajevo
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva BH – Gas d.o.o. Sarajevo
8. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva UNIS-GROUP d.o.o. Ilidža
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva UNIS-GROUP d.o.o. Ilidža
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva UNIS-GROUP d.o.o. Ilidža
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva UNIS-GROUP d.o.o. Ilidža
9. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar
10. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Ceste Federacije BiH d.o.o. za donošenje Odluke o razrješenju vršioca dužnosti člana Uprave Društva
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Ceste Federacije BiH d.o.o. za donošenje Odluke o imenovanju člana Uprave Društva
11. Prijedlozi akata:
a) Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo
b) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo
c) Prijedlog teksta Javnog konkursa za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo
12. Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa radi izvođenja radova na izmještanju srednjenaponskog dalekovoda DV 10(20) kV priključni za TS Bradina II i niskonaponske mreže 0,4 Kv TS 10(20)/0,4 kV Bradina I, općina Konjic, k.o. Bradina na Koridoru Vc
13. Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa radi izvođenja radova na izmještanju DV 110 kV TS Pazarić-EVP Konjic na Koridoru Vc
14. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o izmjenama Rješenja o dodjeli sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2019. godinu Privrednom društvu GRAĐEVINAR d.o.o. Mostar u iznosu od 500.000 KM
15. Prijedlozi akata:
a) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor predsjednika i članova Nadzornog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine
b) Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor predsjednika i članova Nadzornog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine
c) Prijedlog teksta javnog konkursa za izbor predsjednika i članova Nadzornog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine
16. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s posebnog namjenskog računa broj: 1027080000043319 otvorenog kao podračun u okviru JRT Gender Centru Federacije Bosne i Hercegovine
17. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora/Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine
18. Prijedlog odgovora na tužbu povodom upravnog spora pokrenutog kod Kantonalnog suda u Sarajevu od strane tužitelja Bulić Noelle, Bulić Drage i Bulić Ljilje, protiv Rješenja Vlade Federacije BiH broj: 03-27-67/2020 od 6.3.2020. godine
19. Informacija u vezi pokretanja Inicijative za kreditno zaduženje kod Evropske investicijske banke (EIB) i KfW, Frankfurt na Majni za finansiranje projekta izgradnje vjetroelektrane Vlašić, s Prijedlogom zaključka
20. Dokument okvirnog budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za period 2021.-2023. godina, s Prijedlogom zaključka
21. Informacija Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine o pojedinim odredbama Uredbe o planiranju, organizaciji i provedbi stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika i projektu "Program EU za mlade državne službenike u Bosni i Hercegovini", s Prijedlogom zaključka
22. Prijedlozi zaključaka:
a) Prijedlog zaključka za provođenje procedure izbora direktora Federalnog zavoda za zapošljavanje
b) Prijedlog zaključka za provođenje procedure izbora članova Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapošljavanje
23. Prijedlog zaključka (zastupanje mjeriteljskih potreba Federacije BiH u Savjetu za mjeriteljstvo BiH)
24. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora dioničkog društva BH Telecom Sarajevo
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora dioničkog društva BH Telecom Sarajevo
25. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora Ceste d.d. Mostar
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršioca dužnosti članova Nadzornog odbora Ceste d.d. Mostar
26. Prijedlog odluke o usvajanju Akcionog plana za reformu Javne uprave u Bosni i Hercegovini, s Prijedlogom zaključka
27. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva BH TELECOM d.d. Sarajevo
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva BH TELECOM d.d. Sarajevo
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva BH TELECOM d.d. Sarajevo
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva BH TELECOM d.d. Sarajevo
 
Nedjelja,
24. januar 2021.
VIŠE