238. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 01.10.2020.
Dnevni red
238. sjednica Vlade FBiH
 
Dnevni red:
 
1. Usvajanje Zapisnika 237. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 24.9.2020. godine i Zapisnika 184. hitne sjednice Vlade, održane 30.9.2020. godine, telefonskim putem  
2. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine 
3. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednim savjetodavnim službama 
4. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s podračuna evidentiranih na Jedinstvenom Trezora/Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Federalnom ministarstvu zdravstva 
5. Prijedlog odluke o ustupanju roba iz Federalnih robnih rezervi Crvenom križu Federacije Bosne i Hercegovine 
6. Prijedlozi rješenja: 
a) Prijedlog rješenja o razrješenju zamjenika direktora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje 
b) Prijedlog rješenja o imenovanju zamjenika direktora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje 
7. Prijedlog rješenja o dozvoli ulaska u posjed nekrenina prije isplate naknade za nekretnine potpuno eksproprisane rješenjem Općinskog načelnika Općine Žepče putem službe za graditeljstvo i prostorno uređenje, broj: 03-31-2-2437/18 od 04.03.2020. godine 
8. Godišnji konsolidovani izvještaj interne revizije u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hecregovine za 2019. godinu, s Prijedlogom zaključka 
9. Izvještaj o radu Federalne komisije za procjenu štete za 2019. godinu, s Prijedlogom zaključka  
10. Izvještaj o radu Drugostepene stambene komisije za dodjelu zamjenskih stanova, dodjelu stanova i obnovu ranije zaključenih ugovora o korištenju stanova iz stambenog fonda prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane i Vojske Federacije Bosne i Hercegovine za period od 01.03.2020. godine do 19.09.2020. godine, s Prijedlogom zaključka  
11. Informacija u vezi pokretanja Inicijative za kreditno zaduženje kod Evropske investicijske banke (EIB) za realizaciju Projekta izgradnje dionice autoceste Poprikuše-Medakovo na Koridoru Vc, s Prijedlogom zaključka 
12. Informacija Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva vezano za posljedice djelovanja epidemije koronavirusa (COVID-19) na privredu sa aspekta primjene Zakona o ublažavanju negativnih posljedica u oblasti poljoprivrede i prehrambene industrije s Prijedlogom zaključka  
13. Informacija o realizaciji općinskih potprojekata uključenih u Projekat „Vodosnabdijevanje i odvodanja otpadnih voda u Federaciji BiH – WATSAN FBiH“, s Prijedlogom zaključka  
14. Informacija o realizaciji zaključaka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za period januar-august 2020. godine, s Prijedlogom zaključka 
15. Informacija Federalne uprave za inspekcijske poslove sa inicijativom o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, s Prijedlogom zaključka  
16. Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu sa razdjela 1601-Federalno ministarstvo finansija na razdjel 1201 - Vlada Federacije Bosne i Hercegovine 
17. Prijedlog rješenja o imenovanju jednog člana Komiteta za tehničke propise Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine 
18. Informacija o statusu on-line platforme COVID-19 instalirane u Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, te rješavanje pitanja vlasništva i daljeg korištenja ove platforme, s Prijedlogom zaključka  
19. Prijedlog odluke: 
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje članova Nadzornog odbora Hrvatske pošte d.o.o. Mostar  
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca članova Nadzornog odbora Hrvatske pošte d.o.o. Mostar  
20. Prijedlozi odluka: 
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje članova Nadzornog odbora JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar 
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dučnosti članova Nadzornog odbora JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar
 
 
 
 
 
 
Nedjelja,
17. januar 2021.
VIŠE