234. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 03.09.2020.
Saopćenje o radu


234. sjednica Vlade Federacije BiH:
 
UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA
I DOPUNAMA ZAKONA O FISKALNIM SUSTAVIMA
 
Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Mostaru, utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnim sustavima.
 
Naime, nakon višegodišnje primjene ovoga zakona iskazana je potreba za unaprjeđenjem sustava fiskalizacije s ciljem sveobuhvatnog načina evidentiranja prometa i omogućavanja slanja podataka o svakom pojedinačno ostvarenom prometu prema Poreznoj upravi sukladno tehnološkom razvoju povećane brzine prijenosa podataka i uvođenja 4G mreže u BiH.
 
Jedno od novopredloženih rješenja odnosi se na obveznike fiskalizacije, te je proširen obuhvat poslovnih subjekata i poduzetnika koji posluju gotovinom. Izuzeti su poslovni subjekti i poduzetnici koji obavljaju djelatnosti oslobođene plaćanja PDV-a ukoliko ne posluju s gotovinom. Također je izuzeta trgovina na veliko s obzirom da se, sukladno propisima o unutarnjem platnom prometu, plaćanje vrši bezgotovinski, što je bio i prijedlog poslodavaca. Izuzetak se odnosi i na organizatore igara na sreću koji su putem posebnog IT sustava povezani s Poreznom upravom.
 
Novo je i to što će putem fiskalnih uređaja biti evidentiran promet na koji se ispostavljaju PDV fakture (plaćanje i oslobađanja) pri čemu je uspostavljena izravna veza ovog sa Zakonom o PDV-u.
 
Predložena su nova i zakonska rješenja mehanizma nadzora nad proizvođačima ili zastupnicima fiskalnih uređaja i serviserima. Uvedena je obveza dostavljanja garancije od 300.000 KM kao preventivnog mehanizma kontrole proizvođača ili zastupnika fiskalnih sustava u slučajevima kad ne ispunjavaju zakonske obveze, a koja će biti korištena za obeštećenje obveznika fiskalizacije koji su pretrpjeli štetu.
 
Kaznena politika je uređena da preventivno djeluje na sve sudionike u procesu fiskalizacije. U proteklom razdoblju se pokazalo da novčane kazne nisu dovoljno visoke. Stoga su iznosi prekršajnih novčanih kazni povećani sukladno Zakonu o prekršajima FBiH.
 
Uz izmjene i dopune Zakona, danas je Vlada razmatrala i informaciju o trenutnom stanju fiskalizacije i očekivanjima i prednostima unaprijeđenja ovog sustava.
 
U 2010., kao prvoj godini primjene ovog sustava u FBiH, bila su u funkciji 34 fiskalizirana sustava. Već slijedeće godine taj broj se popeo na 13.545, da bi ih, prema pokazateljima do 14.5.2020.godine bilo 83.547.
 
Među brojnim prednostima, unaprijeđeni sustav će kroz način uvesti kombinacije softverske i hardverske fiskalizacije, osigurati dostavu u realnom vremenu svih pokazatelja koji će biti dostupni odmah, a najduže u roku od pet minuta na serveru Porezne uprave, a ostat će sačuvani na memoriji uređaja i uvijek dostupni kontrolnim organima.
 
Novi sustav rješava i pitanje evidentiranja prometa za one gospodarske subjekte i male poduzetnike koji imaju specifičan način prodaje dobara, kao što je prodaja na daljinu putem interneta (on-line). Ovaj način prodaje nije prepoznat u važećoj regulativi, što ostavlja prostor za malverzacije i prikrivanje prometa kao i ostavljanje kupca nezaštićenim.
 
Omogućeno je i stavljanje građana u funkciju kontrola, jer će oni, na osnovu jedinstvenog koda svakog fiskalnog računa, moći kontrolirati valjanost dobivenog računa i sve uočene nepravilnosti prijaviti Poreznoj upravi.
 
Bit će omogućeno povećanje sudjelovanja Federacije BiH u raspodjeli prihoda od neizravnih poreza između entiteta kroz povećan broj PDV obveznika usljed evidentiranja svakog pojedinačnog prometa i time povećanja praga PDV-a.
 
UREDBA O FEDERALNIM NAGRADAMA ZA NAUKU
 
Federalna vlada je donijela Uredbu o uspostavi, proceduri i kriterijima dodjele federalnih nagrada za nauku. Vlada ove nagrade dodjeljuje državljanima BiH s prebivalištem u FBiH za iznimno značajna dostignuća u naučno-istraživačkoj i istraživačko-razvojnoj djelatnosti, za proširenje naučnih spoznaja i za iskazane uspjehe u primjeni rezultata naučno-istraživačkog i istraživačko-razvojnog rada, koje su postigli naučnici i istraživači - kandidati za nagradu.
 
Predviđene za četiri kategorije: nagrada za životno djelo, te godišnje nagrade za nauku, za mlade istraživače i za popularizaciju i za promociju nauke. Sastoje se od novčanog iznosa i povelje.
 
Nagrada za životno djelo dodjeljuje se istaknutim naučnicima za cjelokupni naučno-istraživački, odnosno istraživačko-razvojni rad koji predstavlja njihov lični doprinos u proširenju naučnih spoznaja i primjeni rezultata naučno-istraživačkog i istraživačko-razvojnog rada. Svake godine dodjeljuje se samo jedna ovakva nagrada, koja kandidatu može biti dodijeljena samo jednom.
 
Godišnja nagrada za nauku predviđena je za značajno naučno dostignuće, naučno otkriće, te primjenu rezultata naučno-istraživačkog i istraživačko-razvojnog rada.
 
Godišnja nagrada mladim istraživačima starosti do 32 godine namijenjena je onima koji su se posebno istakli u naučnom radu, objavili zapaženi članak u referentnom međunarodnom naučnom časopisu, naučnu knjigu s međunarodnim recenzijama ili dobili relevantno međunarodno priznanje za dostignuće u području nauke. Godišnja nagrada za popularizaciju i promociju nauke dodjeljuje se za doprinos u širenju spoznaja o nauci koji se očituje u popularnoj prezentaciji vrijednih stručnih i naučnih publikacija i drugim oblicima prezentacije. Svake godine može biti dodijeljena samo po jedna ovakva nagrada.
 
Kada je riječ o novčanim iznosima, nagrada za životno djelo je 10.000 KM, a za nauku 5.000 KM, za mlade istraživače 3.000 KM i za popularizaciju i promociju nauke po 2.000 KM.
 
Nagrade će biti dodjeljivanje svake godine za Dan nauke u Federaciji BiH, a konkurs za dodjelu, uime Vlade FBiH, raspisuje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke.
 
Kandidate za nagrade mogu predložiti akademije nauka i umjetnosti, univerziteti i njihove organizacijske jedinice, visoke škole, naučne ustanove, naučno-istraživački i istraživačko-razvojni instituti, tehnološki parkovi i druge pravne osobe registrovane za naučno-istraživačke i istraživačko-razvojne djelatnosti sa sjedištem u FBiH.
 
Danas donesena uredba bit će u primjeni od 1.1. 2021. godine.
 
Ovakve nagrade, kako je obrazloženo, pored priznanja naučnicima za postignute rezultate, predstavlja značajan doprinos popularizaciji istraživačkog rada i promociji zemlje kao naučno i tehnološki osvještene države na međunarodnom planu.
 
U FBiH dosad nije postojao uređen način i procedura društvenog vjednovanja naučnih rezultata, mada je evidentno da naučnici i istraživači sa ovih prostora ostvaruju zapažene uspjehe na domaćem i međunaronom planu.
 
PROŠLOGODIŠNJE POZITIVNO POSLOVANJE NAMJENSKE INDUSTRIJE
 
Na današnjoj sjednici Vlade FBiH usvojen je izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o poslovanju privrednih društava namjenske industrije registrovanih u Federaciji BiH za 2019. godinu.
 
Namjenska industrija u FBiH je prošle godine ostvarila ukupan prihod od 305.183.891 KM, a prihod od izvoza 236.689.313 KM. Ukupni troškovi iznosili su 262.045.112 KM.
 
Ova privredna društva lani su ostvarila dobit od 43.110.524 KM, a na kraju 2019. godine zaošljavala su 3.513 radnika
 
Ukupna potraživanja iznosila su 114.818.180 KM, a ukupne obaveze (dugovanja) 195.216.154 KM.
 
U 2019. godini je vrijednost kapitala privrednih društava namjenske industrije povećana za 34.856.982 KM u odnosu na stanje od 31.12.2018. godine, a na svakih 100 KM rashoda ostvarila su 116 KM prihoda.
 
Sva ova društva lani su poslovala pozitivno, a Igman d.d. Konjic i BNT-TMiH d.d. Novi Travnik ostvarili i znatno bolje rezultate u odnosu na 2018. godinu.
 
PREGLED NAPLATE POREZA I DOPRINOSA ZA JULI 2020. GODINE
 
Federalna vlada je prihvatila pregled naplate poreznih prihoda i doprinosa na teritoriji FBiH za juli 2020. godine.
 
U ovom mjesecu je raspoloživi dio prihoda od indirektnih poreza s Jedinstvenog računa za budžete svih nivoa vlasti i upravitelje cestama u Federaciji BiH ostvaren u iznosu od približno 282 miliona KM. U poređenju s junom 2020. godine ovi prihodi su veći za 49 posto ili za 92,8 miliona KM, iz čega je vidan nastavak trenda oporavka nakon značajno oslabljene naplate u aprilu i maju uzrokovane utjecajem pandemije virusa COVID-19 na ekonomske tokove.
 
Iako je uspostavljen uzlazni tok kretanja unutar 2020. godine, naplata u julu još nije dosegla zabilježeni trend iz istog mjeseca prethodne godine. Tako su prihodi u julu ove u poređenju s julom 2019. godine manji za 10,5 posto ili za 33,2 miliona KM.
 
Kada je riječ o raspodjeli raspoloživih prihoda od indirektnih poreza korisnicima u FBiH, u julu 2020. godine su Budžetu Federacije BiH raspoređena 102 miliona KM, što je 12 miliona manje nego u istom mjesecu protekle godine. Ukupan dio prihoda za raspodjelu kantonalnim budžetima iznosio je 144,4 miliona KM i manji je 17 miliona KM. Raspoloživi prihodi od indirektnih poreza za raspodjelu općinskim/gradskim budžetima iznosili su 23,7 miliona KM, što je za 2,8 miliona KM manje u odnosu na isti mjesec prethodne godine.
 
Kada ukupan raspoloživi dio prihoda od indirektnih poreza s Jedinstvenog računa sagledamo na za period 1.1. - 31.7.2020. godine, u poređenju sa istim periodom 2019. godine, još je prisutan negativan trend. Ukupna naplata iznosi 1.503,4 miliona KM i manja je za deset posto u odnosu na isti period prethodne godine.
 
U julu 2020. godine Federaciji BiH je po osnovi namjenske putarine za izgradnju autoputeva i izgradnju i rekonstrukciju drugih cesta raspoređeno 16,3 miliona KM, što je za 4,6 posto manje u odnosu na isti mjesec 2019. godine.
 
U prvih sedam mjeseci ove godine su ukupno raspoređeni prihodi od namjenske putarine za FBiH iznosili nešto više od 111 miliona KM, te su manji za 3,8 posto ili za 4,4 miliona KM u odnosu na isti period prethodne godine.
 
Ukupno naplaćeni prihodi od poreza na dobit na teritoriji FBiH u julu 2020. godine iznosili su 28,6 miliona KM i manji su za 11,7 posto ili za 3,8 miliona KM u odnosu na isti mjesec 2019. godine.
 
Ukupni prihodi od poreza na dobit u Federaciji BiH iznose 213,7 miliona KM s padom od 12,1 posto ili za 29,4 miliona KM.
 
Ukupno uplaćeni prihodi od poreza na dohodak u julu 2020. godine su iznosili približno 35 miliona KM i u uporedbi s naplatom iz juna veći su za šest posto ili za nešto više od dva miliona KM. Nakon znatno smanjene naplate u aprilu, ovi prihodi se ponovo kreću uzlaznom putanjom, a izvršenje iz jula također ide u prilog trenutnom održavanju takvog toka.
 
U poređenju s julom 2019. godine ostvarenje prihoda od poreza na dohodak u julu 2020. godine veće je za 0,8 posto.
 
U skladu sa odredbama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH, od ukupno naplaćenih prihoda po osnovi poreza na dohodak, općinama/gradovima pripada minimalno 34,46 posto, odnosno 1,79 posto općinama u Kantonu Sarajevo, a kantoni svojim propisima mogu izvršiti raspodjelu većeg iznosa od minimalno propisanog općinama/gradovima u svom sastavu. Tako su kantoni u korist općinskih/gradskih budžeta u julu 2020. godine ukupno rasporedili približno 8,5 miliona KM prihoda od poreza na dohodak.
 
U periodu od 1.1. do 31.7.2020. godine ukupno prikupljen porez na dohodak u FBiH je iznosio 237,7 miliona KM i u poređenju sa istim periodom 2019. godine manji je za 2,4 posto.
 
U julu 2020. godine ukupna naplata prihoda po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, za zdravstveno i za osiguranje od nezaposlenosti iznosila je 329,3 miliona KM. Od toga se 298 miliona KM odnosi na direktne uplate obveznika, što je u poređenju sa ostvarenjem iz jula 2019. godine manje za 1,2 posto ili za 3,6 miliona KM.
 
Preostalih 31,3 miliona KM se odnosi na subvencije za obavezne doprinose za april 2020. godine, uplaćene iz Budžeta Federacije BiH u julu 2020. godine za zaposlenike poslovnih subjekata i samostalne poduzetnike čija je poslovna aktivnost narušena pandemijom, a koji su ispunili uslove u skladu sa odredbama Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica.
 
Za period 1.1. - 31.7.2020. godine ukupni prihodi po osnovu doprinosa iznose 2.039,8 miliona KM i manji su za 2,3 posto u odnosu isti period 2019. godine.
 
O REALIZACIJU UGOVORA O POSLOVNOJ SARADNJI
 
Vlada Federacije BiH je usvojila izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o realizaciji Ugovora o poslovnoj saradnji između privrednih društava Aluminij d.d. Mostar i Aluminij Industries d.o.o. Mostar, za period od 7. aprila do 18. augusta 2020. godine.
 
Federalno ministarstvo je zaduženo da ovaj ugovor, s prilozima, dostavi Federalnom pravobranilaštvu.
 
Zaduženo je i da svakih šest mjeseci, a po potrebi i ranije, Vladi Federacije BiH dostavlja izvještaj o realizaciji Ugovora o poslovnoj saradnji između Aluminija d.d. Mostar i Aluminij Industries d.o.o. Mostar.
 
USKLADITI VISINU PRIMANJA
 
Federalna vlada je prihvatila informaciju o utrošku sredstava tekućeg transfera Subvencije javnim preduzećima - Transfer željeznicama FBiH, dodjeljenih iz Budžeta Federacije BiH za 2019. godinu, te konstatovala da je iznos od 22.000.000 KM namjenski utrošen.
 
Vlada je zadužila Upravni odbor Bosanskohercegovačke željezničke javne korporacije da pokrene proceduru donošenja propisa kojim će visina primanja zaposlenih biti usklađena s visinom primanja zaposlenih na istim ili sličnim pozicijama u državnim institucijama ili u entitetskim željezničkim kompanijama.
 
OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI
 
Vlada Federacije BiH dala je prethodnu saglasnost za zaključivanje Aneksa 4. Ugovora o komisionim poslovima između Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Union banke d.d. Sarajevo i za njegovo potpisivanje ovlastila federalnog ministra energije, rudarstva i industrije Nermina Džindića.
 
Data je saglasnost na Odluku Uprave BH Telecom d.d. Sarajevo o odobravanju sredstava za nabavku reklamno-promotivnih usluga od Udruženja za sport i rekreaciju mladih od 24.6.2020. godine, a za Sportske igre mladih u 2020. godini, u vrijednosti od 80.000 KM.
 
Saglasnost je data i na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Agencije za privatizaciju u FBiH.
 
Također, usvojen je izvještaj o poslovanju privrednih društava iz oblasti energije u većinskom vlasništvu FBiH za 2019. godinu. Vlada je zadužila Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da i dalje prati i analizira stanje u privrednim društvima, te po potrebi Vladi FBiH predlaže neophodne mjere i aktivnosti.
 
KADROVSKA RJEŠENJA
 
Federalna vlada je na današnjoj sjednici dala punomoć Goranu Buhaču da je zastupa na Skupštini privrednog društava Sarajevoputevi d.d. Sarajevo.
 
Date je prethodna saglasnost za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Binas d.d. Bugojno i za imenovanje Mersihe Alagić i Mehrida Omerinovića za članove ovog NO, na period od četiri godine.
 
Nadzornom odboru Sarajevoputevi d.d. Sarajevo Vlada je dala Vlada Federacije Bosne i Hercegovine daje prethodnu saglasnost za imenovanje Nataše Fazlić za članicu Uprave Društva - direktoricu, na mandatni period od četiri godine.
 
Prethodne saglasnosti date su Nadzornom odboru JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo za donošenje odluka o imenovanju Enisa Džafića za generalnog direktora - predsjednika ovog preduzeća, na period od četiri godine, te o razrješenju vršilaca dužnosti članova Uprave ovog preduzeća.
 
Zbog isteka mandata, data je prethodna saglasnost za razrješenje članova Nadzornog odbora  Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar, a za vršioce ovih dužnosti imenovani su Dragan Gabrić i Kristina Žulj, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca.
 
Vlada je donijela odluke o utvrđivanju kriterija i raspisivanju javnog konkursa s utvrđenim tekstom za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora u Javnom preduzeću Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar.
 
Vlada FBiH je na današnjoj sjednici donijela odluke o utvrđivanju kriterija i raspisivanju javnog konkursa za izbor i nominovanje članova Nadzornog odbora privrednog društva JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, s prijedlogom tekstova obaviještenja o poništavanju  ranijeg i raspisivanju ovog konkursa.
Srijeda,
20. januar 2021.
VIŠE