234. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 03.09.2020.
Dnevni red
Dnevni red 234. redovne sjednice Vlade FBiH održane danas u Mostaru
 
1. Usvajanje Zapisnika 233. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 28.08.2020. godine
2. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnim sistemima
3. Prijedlog uredbe o uspostavi, proceduri i kriterijima dodjele federalnih nagrada za nauku
4. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo
5. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini privrednog društva „BINAS“ d.d. Bugojno za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva „BINAS“ d.d. Bugojno, ispred državnog kapitala
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini privrednog društva „BINAS“ d.d. Bugojno za imenovanje dva člana Nadzornog odbora privrednog društva „BINAS“ d.d. Bugojno, ispred državnog kapitala
6. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva Konfekcija Borac d.d. Travnik
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva Konfekcija Borac d.d. Travnik
7. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za zaključivanje Aneksa 4. Ugovora o komisionim poslovima između Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Union Banke d.d. Sarajevo
8. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju vršioca dužnosti generalnog direktora - predsjednika Uprave Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju generalnog direktora - predsjednika Uprave Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo
9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Uprave BH Telecom d.d. Sarajevo o odobravanju sredstava za nabavku reklamno-promotivnih usluga od Udruženja za sport i rekreaciju mladih
10. Prijedlozi odluka
a) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Nadzornom odboru „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo za donošenje odluke o razrješenju vršioca dužnosti člana Uprave Društva
b) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Nadzornom odboru „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo za donošenje odluke o imenovanju člana Uprave Društva
11. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s posebnog namjenskog transakcijskog računa za prikupljanje prihoda ostvarenih iz sredstava Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA), otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom ministarstvu prostornog uređenja za Projekat Atrractive danube
12. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa „Pilot projekat - Unaprijeđenje Ankete o radnoj snazi u BiH“ otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za statistiku
b) Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s posebnog namjenskog transakcijskog računa „Pilot projekat - Razvoj i unaprijeđenje statističkog poslovnog registra“ otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za statistiku (u iznosu 3.589,77 KM)
c) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s posebnog namjenskog transakcijskog računa „Pilot projekat - Razvoj finansijske statistike obrazovanja u BiH“ otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za statistiku
d) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s posebnog namjenskog transakcijskog računa „Pilot projekat agromonetarnih statistika (AMS)“ otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za statistiku
13. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa broj: 1020500000109220 otvorenog kao podračun u okviru JRT Gender Centru Federacije Bosne i Hercegovine
14. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine
15. Izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o realizaciji Ugovora o poslovnoj saradnji između privrednih društava Aluminij d.d. Mostar i Aluminij Industries d.o.o. Mostar za period od 07.04.2020. do 18.08.2020. godine, s Prijedlogom zaključka
16. Izvještaj o poslovanju privrednih društava namjenske industrije u Federaciji Bosne i Hercegovine za period I-XII 2019. godine, s Prijedlogom zaključka
17. Izvještaj o poslovanju privrednih društava iz oblasti energije u većinskom vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine u 2019. godini, s Prijedlogom zaključka
18. Informacija o utrošku sredstava tekućeg transfera „Subvencije javnim preduzećima-Transfer Željeznicama FBiH“ dodijeljenih iz Budžeta Federacije BiH za 2019. godinu, s Prijedlogom zaključka
19. Informacija o postupku pred Evropskim sudom za ljudska prava u predmetu Krišto i 85 drugih protiv Bosne i Hercegovine, Ap. br. 599/18 i 85 drugih i prijedlogu za zaključenje prijateljske nagodbe, s Prijedlogom zaključka
20. Informacija o postupku pred Evropskim sudom za ljudska prava u predmetu Čulo protiv Bosne i Hercegovine, Ap. br. 7442/20 s prijedlogom za zaključenje prijateljske nagodbe, s Prijedlogom zaključka
21. Informacija o postupku pred Evropskim sudom za ljudska prava u predmetu Efendić i drugi protiv Bosne i Hercegovine, Ap. br. 37130/19 i 20 drugih i prijedlogu za zaključenje prijateljske nagodbe, s Prijedlogom zaključka
22. Informacija o postupku pred Evropskim sudom za ljudska prava u predmetima Ibrišimović i drugi, Ap. br. 15634/20 i Duraković i drugi ap.br. 61555/19, Bećirbegović i drugi ap.br. 57137/19 i Vlaho ap.nr. 15676/20 protiv Bosne i Hercegovine sa prijedlogom za zaključenje prijateljske nagodbe, s Prijedlogom zaključka
23. Mjesečni pregled naplate poreznih prihoda i doprinosa na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
24. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP Hrvatske Telekomunikacije d.d. Mostar
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP Hrvatske Telekomunikacije d.d. Mostar
25. Prijedlozi akata:
a) Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora u Javnom preduzeću Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar
b) Prijedlog odluke o utvrđivnju kriterija za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora u Javnom preduzeću Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar
c) Prijedlog teksta Javnog konkursa za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora u Javnom preduzeću Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar
26. Prijedlozi akata:
a) Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i nominiranje za imenovanje članova Nadzornog odbora JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
b) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominiranje za imenovanje članova Nadzornog odbora JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
c) Prijedlog teksta obavještenja o poništavanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje za imenovanje člana Nadzornog odbora u Javnom preduzeću Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo i raspisivanju Javnog konkursa za izbor i nominiranje za imenovanje članova Nadzornog odbora JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Srijeda,
20. januar 2021.
VIŠE