233. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 28.08.2020.
Dnevni red
Dnevni red 233. redovne sjednice Vlade FBiH održavne danas u Mostaru
 
1. Usvajanje Zapisnika 232. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 29.7.2020. godine, Zapisnika 178. hitne sjednice Vlade, održane 30.7.2020. godine, telefonskim putem, Zapisnika 179. hitne sjednice sjednice Vlade, održane 5.8.2020. godine, telefonskim putem, Zapisnika 180. hitne sjednice Vlade, održane 22.08.2020. godine, telefonskim putem i Zapisnika 181. hitne sjednice Vlade, održane 25.8.2020. godine, telefonskim putem 
2. Nacrt zakona o dopuni Zakona o Komisiji za vrijednosne papire 
3. Nacrt zakona o izmjenama Zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine 
4. Prijedlog mišljenja na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom koronavirusa, koji je podnio Klub zastupnika SDP BIH u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine 
5. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za donošenje Zakona o izmjeni Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica („Službene novine Federacije BiH“, broj: 18/20), koju je podnio Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine 
6. Prijedlog izjašnjenja o inicijativi za donošenje Zakona o izmjeni Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine, koju je podnijelo Općinsko vijeće Općine Foča 
7. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za donošenje Zakona o Ekonomsko-socijalnom vijeću za teritorij Federacije Bosne i Hercegovine, koju je podnio Elvir Karajbić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine 
8. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi poslanika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Samire Begić i Salka Zildžića, da se 25. maj proglasi Danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine 
9. Prijedlog izjašnjenja o inicijativi za davanje autentičnog tumačenja člana 4. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine, koju je u parlamentarnu proceduru uputila gđa Evresa Okanović, direktor Doma zdravlja Velika Kladuša 
10. Prijedlozi odluka: 
a) Prijedlog odluke o utvrđivanju koeficijenta za obračun i isplatu mjesečnih novčanih naknada dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica, za period septembar - decembar 2020. godine 
b) Prijedlog odluke o utvrđivanju koeficijenta za obračun i isplatu mjesečne novčane egzistencijalne naknade demobiliziranim braniocima i članovima njihovih porodica za period juli - septembar 2020. godine (III kvartal 2020. godine)
c) Prijedlog odluke o utvrđivanju koeficijenta za obračun i isplatu mjesečnih novčanih naknada korisnika boračko-invalidske zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine (invalidnina), za period septembar - decembar 2020. godine
11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prihvatanje granta Evropske investicijske banke za projekat Koridor Vc „Izgradnja dionice autoceste Zenica Sjever-Žepče Jug, pod-dionica 4:Ponirak-Donja Gračanica, dio I:Ponirak-Vraca (izlaz iz tunela Zenica) - Lot 1A“ 
12. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje direktora Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite - Ljubuški 
13. Prijedlozi odluka: 
a) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Rješenje o razrješenju i privremenom imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine - Pazarić 
b) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Rješenje o razrješenju i privremenom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine - Pazarić 
14. Prijedlog odluke o usvajanju Izvještaja o realizaciji bilansa energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine u 2019. godini 
15. Prijedlozi akata: 
a) Prijedlog odluke o poništavanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje jednog člana Nadzornog odbora privrednog društva Tehničko remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići, ispred državnog kapitala 
b) Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje jednog člana Nadzornog odbora privrednog društva Tehničko remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići, ispred državnog kapitala 
c) Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora privrednog društva Tehničko remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići, ispred državnog kapitala 
d) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora privrednog društva Tehničko remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići, ispred državnog kapitala 
e) Prijedlog teksta obavještenja o poništavanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje jednog člana Nadzornog odbora privrednog društva Tehničko remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići, ispred državnog kapitala i raspisivanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora privrednog društva Tehničko remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići, ispred državnog kapitala 
16. Prijedlozi akata: 
a) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor članova Upravnog odbora Kompanije “Elektroprijenos Bosne i Hercegovine“ d.d. Banja Luka iz Federacije Bosne i Hercegovine 
b) Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog oglasa za izbor članova Upravnog odbora Kompanije “Elektroprijenos Bosne i Hercegovine“ d.d. Banja Luka iz Federacije Bosne i Hercegovine 
c) Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za članove Upravnog odbora Kompanije “Elektroprijenos Bosne i Hercegovine“ d.d. Banja Luka iz Federacije Bosne i Hercegovine 
d) Prijedlog Javnog oglasa za izbor članova Upravnog odbora Kompanije “Elektroprijenos Bosne i Hercegovine“ d.d. Banja Luka iz Federacije Bosne i Hercegovine 
17. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2019. godinu Privrednom društvu TABAKPLAST d.o.o. Tomislavgrad u iznosu od 300.000 KM
18. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o prijenosu sredstava prikupljenih po osnovu takse za uspostavljanje rezervi naftnih derivata, planiranih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije na poziciji „Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije javnim preduzećima - Poseban namjenski transakcijski račun za uplatu takse za uspostavljanje rezervi naftnih derivata“ 
19. Prijedlozi odluka: 
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru dioničkog društva BH Telecom Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju vršioca dužnosti Generalnog direktora dioničkog društva BH Telecom Sarajevo 
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru dioničkog društva BH Telecom Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju Generalnog direktora dioničkog društva BH Telecom Sarajevo 
20. Prijedlozi odluka: 
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje članova Nadzornog odbora JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo 
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo 
21. Prijedlog odluke o izradi Strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja Federacije Bosne i Hercegovine 2021.-2027. godina  
22. Prijedlog odluke o odobravanju prijenosa i isknjižavanja dijela stalnih sredstava Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine 
23. Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Tuzli, ulica Armije BiH broj 25, Savezu organizacija porodica šehida i poginulih boraca Tuzlanskog kantona 
24. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Općini Vogošća za ustupanje na privremeno korištenje dijela zemljišta u bivšoj kasarni „Enver Šehović“ u Semizovcu za potrebe „Udruženja klub malog nogometa Vogošća“ 
25. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Općini Centar Sarajevo za izvođenje radova na sanaciji i adaptaciji poslovnog prostora u Sarajevu, ulica Ismeta Mujezinovića broj 18 
26. Prijedlozi akata: 
a) Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka V. broj: 473/2020 od 26.3.2020. godine
b) Prijedlog rješenja o osnivanju Interresorne radne grupe za analizu stepena primjene Uredbe o uslovima koje preduzeće odnosno drugo pravno lice dužno da ispunjava u pogledu broja zaposlenih radnika radi obavljanja registrovane djelatnosti 
27. Prijedlozi akata:
a) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor predsjednika i članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine 
b) Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor predsjednika i članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine 
c) Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za članove Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine
d) Prijedlog teksta Javnog konkursa za izbor predsjednika i članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine 
28. Prijedlozi akata:
a) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor predsjednika i članova Nadzornog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine 
b) Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor predsjednika i članova Nadzornog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine 
c) Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za članove Nadzornog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine
d) Prijedlog teksta Javnog konkursa za izbor predsjednika i članova Nadzornog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine 
29. Prijedlog rješenja o imenovanju intersektorske Komisije (izrada Prednacrta zakona o znakovnom jeziku za područje Federacije Bosne i Hercegovine) 
30. Prijedlog rješenja o izmjenama Rješenja o ovlaštenju za potpisivanje akata iz nadležnosti Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata i čuvanju i upotrebi pečata Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata
31. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o prijedlogu za imenovanje predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Komisiju za evropske integracije
32. Prijedlog rješenja o izmjenama i dopuni Rješenja o imenovanju Interresorne radne grupe Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za izradu Akcionog plana za prevenciju i borbu protiv terorizma u Federaciji Bosne i Hercegovine, a u vezi sa implementacijom strategije Bosne i Hercegovine za prevenciju i borbu protiv terorizma 
33. Izvještaj o izvršenoj kontroli namjenskog utroška sredstava dodijeljenih udruženju građana „Društvo umjetnika Deblokada“ Sarajevo, s Prijedlogom zaključka 
34. Izvještaj o izvršenju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za period od 1.1 do 30.6.2020. godine, s Prijedlogom zaključka 
35. Izvještaj o radu Komisije za Program javnih investicija Federacije Bosne i Hercegovine za period januar-juni 2020. godine, s Prijedlogom zaključka 
36. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije (6Y) obveznica, s Prijedlogom zaključka
37. Izvještaj o radu Nadzornog odbora Društva za osiguranje Sarajevo - osiguranje d.d. za period 1.4.-30.6.2020. godine, s Prijedlogom zaključka 
38. Izvještaj o radu Nadzornog odbora Union banka d.d. Sarajevo za period 1.1.-30.6.2020. godine, s Prijedlogom zaključka 
39. Kvartalni izvještaj o dugu Q2/2020 (Bilten broj 20), s Prijedlogom zaključka 
40. Izvještaj Nezavisnog odbora Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine o radu zamjenika direktora Federalne uprave policije koji obavlja dužnost direktora policije za II kvartal 2020, s Prijedlogom zaključka 
41. Izvještaj o radu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalnog ministarstva unutarnjih poslova za period 1. 1. - 30. 6. 2020. godine, s Prijedlogom zaključka
42. Izvještaj o kontroli namjenskog utroška grant sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Tekući transferi i drugi tekući rashodi-subvencije Javnim preduzećima iz oblasti namjenske industrije“, s Prijedlogom zaključka 
43. Završni izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o implementaciji projekta „Razvoj industrijske politike u Federaciji Bosne i Hercegovine“ za period 2010.-2019. godina, s Prijedlogom zaključka 
44. Izvještaji o radu, s prijedlozima zaključaka: 
a) Izvještaj o radu Upravnog odbora Agencije za vodno područje Jadranskog mora“ Mostar za 2019. godinu 
b) Izvještaj o radu Upravnog odbora „Agencije za vodno područje rijeke Save za 2019. godinu
45. Izvještaj o realizaciji godišnjih planova rada federalnih ministarstava i drugih organa federalne uprave, federalnih upravnih organizacija i federalnih institucija, za period april-juni 2020. godine, s Prijedlogom zaključka 
46. Izvještaj o implementaciji projekata po Programu javnih investicija u Sektoru energije, zaključno sa 30.6.2020. godine, s Prijedlogom zaključka 
47. Informacija o realizaciji vansudskih nagodbi za potraživanja prema Budžetu Federacije BiH po osnovu pravosnažnih i izvršnih sudskih odluka iz radnih odnosa s Prijedlogom zaključka
a) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Uputstvo za zaključenje i izvršenje Ugovora o vansudskoj nagodbi za period do 31.12.2020. godine 
48. Informacija o Izvještaju Komisije za kontrolu namjenskog utroška sredstava prikupljenih po osnovu takse za izmirenje duga Ruskoj Federaciji Bosne i Hercegovine za isporuku prirodnog plina u periodu 1992.-1995. godina planiranih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, s Prijedlogom zaključka 
49. Informacija Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede šumarstva o realizaciji projekata sa objašnjenjem o uzrocima eventualnog odstupanja realizacije od planiranih ulaganja u projekte i zastojima u njihovoj realizaciji za II. kvartal 2020. godine, s Prijedlogom zaključka 
50. Informacija o stanju u oblasti zdravlja poljoprivrednog bilja u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2019. godini, s Prijedlogom zaključka 
51. Informacija o gospodarenju šumama u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2019. godini i planovima gospodarenja šumama za 2020. godinu, s Prijedlogom zaključaka 
52. Informacija o realizaciji Zaključka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V. broj: 559/20 od 16.4.2020. godine pod tačkom 8., s Prijedlogom zaključka 
53. Informacija o broju dolazaka stranih turista za vrijeme pojave koronavirusa (COVID-19) i inicijativa za hitno otvaranje granica, s Prijedlogom zaključka 
54. Informacija o realizaciji zaključaka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za period januar - juli 2020. godine, s Prijedlogom zaključaka 
55. Izmjene i dopune Akcionog plana 2019.-2023. godine za realizaciju Strategije razvoja industrije tekstila, odjeće, kože i obuće u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 2013.-2023. godine, s Prijedlogom zaključka
56. Nacrt akcionog plana Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za prevenciju i borbu protiv terorizma u Federaciji Bosne i Hercegovine 2020-2025. godine, s Prijedlogom zaključka
57. Prijedlog zaključka o potrebi prestanka rada Fonda za studentske zajmove Federacije Bosne i Hecregovine 
58. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju saglasnosti za izdvajanje sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu za subvencioniranje doprinosa za obavezna osiguranja 
59. Prijedlog rješenja o imenovanju direktora Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine 
60. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na garantovane otkupne cijene električne energije iz postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije 
61. Prijedlozi odluka: 
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva „BH GAS“ d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju vršioca dužnosti izvršnog direktora za proizvodnju i transport gasa 
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva „BH GAS“ d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju vršioca dužnosti izvršnog direktora za proizvodnju i transport gasa 
62. Informacija o uvozu neopasnog otpada-tekstil iz Republike Italije u Bosnu i Hercegovinu, s Prijedlogom zaključka 
63. Informacija o predbilježbi za nabavku cjepiva protiv COVID-19 za Federaciju Bosne i Hercegovine u okviru COVAX mehanizma, sa Prijedlogom zaključka 
64. Informacija o realizaciji Zaključka V. broj: 374/2020 od 12.3.2020. godine pod tačkom 5, s Prijedlogom zaključka 
 
 
 
 
 
Utorak,
26. januar 2021.
VIŠE