181. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 25.08.2020.
Dnevni red
Dnevni red 181. hitne sjednice Vlade FBiH
 
1. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društtva JP Elektroprivreda d.d. - Sarajevo
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Elektroprivreda d.d. - Sarajevo
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Elektroprivreda d.d.- Sarajevo
-Materijali za dnevni red Skupštine Privrednog društva JP Elektroprivreda d.d.- Sarajevo
Utorak,
26. januar 2021.
VIŠE