180. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 22.08.2020.
Dnevni red
Dnevni red 180. hitne sjednice Vlade FBiH

1.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za izdvajanje sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu za subvencioniranje doprinosa za obavezna osiguranja
Četvrtak,
28. januar 2021.
VIŠE