179. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 06.08.2020.
Dnevni red
Dnevni red 179. hitne sjednice:
 
1. Informacija u vezi sa usklađivanjem vrijednosti opšteg boda i usklađivanje penzija za 2020. godinu, s Prijedlogom zaključka
2. Prijedlozi rješenja:
a) Prijedlog rješenja o ovlaštenju za potpisivanje akata iz nadležnosti Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata i čuvanju i upotrebi pečata Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata
b) Prijedlog rješenja o ovlaštenju za donošenje podzakonskih akata iz nadležnosti Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata
3. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo
4. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva UNIS-GROUP d.o.o. Ilidža
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva UNIS-GROUP d.o.o. Ilidža
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva UNIS-GROUP d.o.o. Ilidža
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva UNIS-GROUP d.o.o. Ilidža
5. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo
6. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo, ispred državnog kapitala
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo, ispred državnog kapitala
7. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje Upravnog odbora Fondacije za kinematografiju
b) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje Upravnog odbora Fondacije za bibliotečku djelatnost
c) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje Upravnog odbora Fondacije za izdavaštvo
d) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje Upravnog odbora Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti
Nedjelja,
17. januar 2021.
VIŠE