231. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 23.07.2020.
Dnevni red
Dnevni red 231. redovne sjednice Vlade FBiH koja se održava danas u Sarajevu
 
1. Usvajanje Zapisnika 230. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 17.7.2020. godine 
2. Prijedlog uredbe o sadržaju i načinu vođenja registra zaposlenih u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine 
3. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo  
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo  
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo  
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo  
4. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Tehničko remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići 
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Tehničko remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići 
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Tehničko remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići 
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva Tehničko remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići 
5. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o provedbi mjera za smanjenje troškova električne energije domaćinstvima i stimulaciji energetske efikasnosti  
6. Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi pojedincima - za pomoć u liječenju boraca - branitelja “, utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020.godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/ Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata  
7. Prijedlozi odluka: 
a) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Javnog preduzeća „Filmski Centar Sarajevo“ d.o.o. 
b) Prijedlog odluke o izmjeni Statuta Javnog preduzeća „Filmski Centar Sarajevo“ d.o.o. 
8. Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u ulici Nedima Filipovića broj 21, u Sarajevu Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine 
9. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine 
10. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne o Hercegovine (Projekt Fami „Monitoring i evaluacija po definisanim indikatorima“) 
11. Prijedlog rješenja o imenovanju Upravnog odbora Finansijsko-informatičke agencije, sa Izvještajem Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za izbor i imenovanje Upravnog odbora Finansijsko-informatičke agencije 
12. Prijedlozi rješenja: 
a) Prijedlog rješenja o razrješenju vršioca dužnosti člana Odbora za reviziju J.P. „Filmski Centar Sarajevo“ d.o.o.
b) Prijedlog rješenja o imenovanju vršioca dužnosti člana Odbora za reviziju J.P. „Filmski Centar Sarajevo“ d.o.o.
c) Prijedlog rješenja o razrješenju vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora J.P. „Filmski Centar Sarajevo“ d.o.o. 
d) Prijedlog rješenja o imenovanju člana Nadzornog odbora J.P. „Filmski Centar Sarajevo“ d.o.o.  
e) Izvještaj o radu Komisije za provođenje postupaka izbora kandidata za člana Nadzornog odbora J.P. „Filmski Centar Sarajevo“ d.o.o. 
13. Izvještaj o utrošku i efektima dodijeljenih finansijskih poticajnih sredstava utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2018. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta, s Prijedlogom zaključka 
14. Izvještaj o radu Nadzornog odbora JP Nacionali park "Una" za period od 01.04.-30.6.2020. godine, s Prijedlogom zaključka 
15. Informacija u vezi sa Zahtjevom Predstavničkog Doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine vezano za posljedice djelovanja epidemije Koronavirusa - Covid-19 na privredu, sa aspekta primjene Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica, pojedinih grana privrede, stanja zaposlenih te stanja u zdravstvu Federacije BiH, s Prijedlogom zaključka  
16. Informacija o prihvatanju granta Evropske banke za obnovu i razvoj (Investicioni grant iz regionalnih programa energetske efikasnosti za Zapadni balkan (REEP) za projekat „Energetska efikasnost u javnim zgradama Sarajevo“, s Prijedlogom odluke     
17. Informacija o realizaciji Zaključka V. broj: 693/2020 od 21.5.2020. godine
18. Informacija u vezi sa Zahtjevom za povlačenje Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o advokaturi Federacije BiH iz parlamentarne procedure, s Prijedlogom zaključka 
19. Informacija o realizaciji zaključaka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za period januar-juni 2020. godine, s Prijedlogom zaključka 
20. Mjesečni pregled naplate poreznih prihoda i doprinosa na teritoriju Federacije Bosne i Heregovine, s Prijedlogom zaključka 
21. Dvadeset i sedmi tromjesečni izvještaj o provedbi Projekta registracije nekretnina u Federaciji Bosne i Hercegovine, Kredit broj: 5188-BA, za period 1.4.-30.6.2020. godine, s Prijedlogom zaključka 
22. Prijedlog rješenja o imenovanju Nadzornog odbora „Agencije za vodno područje rijeke Save“ Sarajevo 
23. Prijedlog žalbe na Presudu Općinskog suda u Mostaru broj: 58 0 P 197928 18 Rs od 8.7.2002. godine  
 
Subota,
16. januar 2021.
VIŠE