230. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 17.07.2020.
Dnevni red
Dnevni red 230. redovne sjednice Vlade FBiH održane danas u Sarajevu
 
1. Usvajanje Zapisnika 229. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 9.7.2020. godine
a) Verifikacija Odluke o utvrđivanju Javnog interesa za izgradnju dalekovoda DV 110 KV na relaciji Rama/Prozor-Uskoplje/Gornji Vakuf, na dijelu Općina Rama/Prozor-Uskoplje/Gornji Vakuf
2. Prijedlog mišljenja o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine, kojeg su po skraćenom postupku predložili Petar Galić i Ante Baković, poslanici u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
3. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za davanje izvornog tumačenja Zakona o porezu na dohodak, koju je podnio Branko Stanić, direktor Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
4. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar
5. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva “PRETIS” d.d. Vogošća
-Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva “PRETIS” d.d. Vogošća
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva “PRETIS” d.d. Vogošća
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva „PRETIS“ d.d. Vogošća
6. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Aluminij d.d. Mostar
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Aluminij d.d. Mostar
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Aluminij d.d. Mostar
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva Aluminij d.d. Mostar
7. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Međunarodni aerodrom “SARAJEVO” d.o.o. Sarajevo
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Međunarodni aerodrom “SARAJEVO” d.o.o. Sarajevo
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Međunarodni aerodrom “SARAJEVO” d.o.o. Sarajevo
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva JP Međunarodni aerodrom “SARAJEVO” d.o.o. Sarajevo
8. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Ugovora o formiranju namjenskog dugoročnog depozita-Garancijskog fonda
9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Ugovora o pružanju finansijskih usluga u okviru Garancijskog fonda
10. Mišljenje Federalnog ministarstva finansija na Izvještaj o poslovanju Lutrije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, s prijedlozima odluka
a) Prijedlog odluke o usvajanju izvještaja o poslovanju Lutrije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu i davanju saglasnosti na Rebalans plana poslovanja Lutrije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu
b) Prijedlog odluke o raspodjeli dobiti Lutrije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu
11. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva “Igman” d.d. Konjic za razrješenje članova Uprave privrednog društva “Igman” d.d. Konjic
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva “Igman” d.d. Konjic za imenovanje članova Uprave privrednog društva “Igman” d.d. Konjic
12. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Gradu Živinice za ustupanje na privremeno korištenje piste u bivšoj kasarni “Ciljuge”
13. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Cjenovnik ugostiteljskih usluga Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine
14. Prijedlog rješenja o izmjenama Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora (UO) Projekta razvoja ruralnog poslovanja (RBDP:IFAD Lo-I-859-BA) i Projekta razvoja konkurentnosti u ruralnim područjima (RCDP:IFAD-LO-2000001440)
15. Prijedlog rješenja o osnivanju Stručnog radnog tijela Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za pripremanje prijedloga drugostepenih rješenja koja donosi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine u skladu s članom 17. stav (4) Zakona o reviziji privatizacije državnog kapitala u privrednim društvima i bankama Federacije Bosne i Hercegovine
16. Izvještaj o odobravanju izdvajanja finansijskih sredstava iz tekuće rezerve Vlade Federacije Bosne i Hercegovine Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, po odlukama Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, rješenjima premijera i rješenjima zamjenika premijera, za period od 1.1.2020. godine do 30.6.2020. godine, s Prijedlogom zaključka
17. Godišnji konsolidovani izvještaj o funkcionisanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, s Prijedlogom zaključka
18. Izvještaji Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
a) Izvještaj o poslovanju Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu
b) Izvještaj o ostvarenim prihodima i rashodima Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu
19. Izvještaj o radu i finansijsko-materijalnom poslovanju Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom za period 1.1.-30.6.2020. godine, s Prijedlogom zaključka
20. Informacija o stanju prehrambene industrije u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2019. godini s pregledom uvoza i izvoza za pojedine prehrambene proizvode ili grupe proizvoda u/iz Federacije Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
21. Informacija o realizaciji Zaključka V. broj: 42/2019 od 17.1.2019. godine, s Prijedlogom zaključka (pokretanje stečajnog postupka u Privrednom društvu “Fabrika duhana Mostar” d.d. Mostar)
22. Informacija o realizaciji Ugovora o kupoprodaji zgrade za trajni smještaj Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
23. Informacija o održanom 4. sastanku Podobora za unutrašnje tržište i konkurenciju uključujući zaštitu zdravlja i potrošača, 12. decembra 2019. godine, s Prijedlogom zaključka
24. Informacija o stanju ravnopravnosti spolova tokom i za vrijeme oporavka od krize uzrokovane pandemijom koronavirusa (COVID-19) u Federaciji Bosne i Hercegovine s prijedlogom mjera za unaprijeđenje, s Prijedlogom zaključka
25. Nacrt akcionog plana Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za prevenciju korupcije za vrijeme trajanja pandemije “COVID 19”, s Prijedlogom zaključka
26. Zahtjev Federalne novinske agencije za isplatu doprinosa za zdravstvo i doprinosa za osiguranje u slučaju nezaposlenosti, s Prijedlogom zaključka
27. Informacija (usmena) u vezi s pružanjem informacija o radu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
28. Informacija o statusu ugovora konsultanta koji vrše usluge centralnog nadzora nad radovima u sklopu Projekta “Vodosnabdijevanje i odvodnja otpadnih voda u Federaciji BiH”, Podugovori sa općinama/gradovima, s Prijedlogom zaključka
29. Prijedlog odluke o odobravanju interventne novčane pozajmice iz dijela novčanih sredstava ostvarnih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju Federacije Bosne i Hercegovine za finansiranje Agencije za privatizaciju Federacije Bosne i Hercegovine u 2020. godini
30. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Bosne i Hercegovine Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije
31. Informacija o aktivnostima na izradi Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, s Prijedlogom zaključka
32. Informacija (usmena) o prijedlozima upućenim Službi za zajedničke poslove Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o higijensko-epidemiološkim mjerama, s Prijedlogom zaključka
Četvrtak,
28. januar 2021.
VIŠE