225. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 10.06.2020.
Dnevni red
 
Dnevni red 225. redovne sjednice Vlade FBiH održane danas u Sarajevu
 
1. Usvajanje Zapisnika 224. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 5.6.2020. godine
2. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za davanje izvornog tumačenja Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica, koju je u parlamentarnu proceduru uputio Admir Andelija, generalni direktor JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo
3. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za donošenje Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti, koju je podnijela Elma Đogić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
4. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za izmjene i dopune Zakona o eksproprijaciji, koju je podnio općinski načelnik Općine Tešanj
5. Prijedlozi akata:
a) Prijedlog zaključka o prihvatanju Izvještaja o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu (konsolidovani) i Izvještaja o izvršenju Finansijskog plana federalnog fonda solidarnosti za 2019. godinu (Anex I)
b) Nacrt odluke o davanju saglasnosti na Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu (konsolidovani) i Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana federalnog fonda solidarnosti za 2019. godinu (Anex I)
6. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP „BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP „BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP „BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva Privrednog društva JP „BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo
7. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Union banka d.d. Sarajevo
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Union banka d.d. Sarajevo
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Union banka d.d. Sarajevo
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva Union banka d.d. Sarajevo
8. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva „Operator-Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „Operator-Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „Operator-Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva „Operator-Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo
9. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva „Hrvatska pošta“ d.o.o. Mostar
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „Hrvatska pošta“ d.o.o. Mostar
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „Hrvatska pošta“ d.o.o. Mostar
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva „Hrvatska pošta“ d.o.o. Mostar
10. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Privrednog društva JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar
11. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Međunarodni aerodrom „SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Međunarodni aerodrom „SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Međunarodni aerodrom „SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva JP Međunarodni aerodrom „SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo
12. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP „Hrvatske telekomunikacije“ d.d. Mostar
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP „Hrvatske telekomunikacije“ d.d. Mostar
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP „Hrvatske telekomunikacije“ d.d. Mostar
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva JP „Hrvatske telekomunikacije“ d.d. Mostar
13. Prijedlozi akata:
a) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje Nadzornog odbora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine
b) Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje Nadzornog odbora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine
c) Prijedlog teksta Javnog konkursa za izbor i imenovanje Nadzornog odbora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine
14. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije obveznica (2Y) Federacije Bosne i Hercegovine
b) Prijedlog odluke o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije obveznica (3Y) Federacije Bosne i Hercegovine
c) Prijedlog odluke o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije obveznica (6Y) Federacije Bosne i Hercegovine
d) Prijedlog odluke o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije obveznica (7Y) Federacije Bosne i Hercegovine
15. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa (3M) Federacije Bosne i Hercegovine
b) Prijedlog odluke o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa (6M) Federacije Bosne i Hercegovine
c) Prijedlog odluke o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa (9M) Federacije Bosne i Hercegovine
16. Prijedlozi akata:
a) Prijedlog odluke o kriterijima za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja
b) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog oglasa za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja
c) Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za članove Upravnog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja
d) Prijedlog teksta javnog oglasa za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja
17. Prijedlozi akata:
a) Prijedlog odluke o kriterijima za izbor i imenovanje direktora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja
b) Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja
c) Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za direktora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja
d) Prijedlog teksta Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja
18. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2019. godinu Privrednom društvu Građevinar d.o.o. Mostar u iznosu od 500.000 KM
19. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2019. godinu Privrednom društvu NEVISTIĆ-COMMERCE d.o.o. Export-Import Tomislavgrad u iznosu od 500.000 KM
20. Prijedlog odluke o usvajanju Finansijskog izvještaja i finansijske analize Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2019. godinu
21. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu za finansiranje Kulturnog društva „Prosvjeta“
b) Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu za finansiranje Kulturnog društva „Preporod“
c) Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu za finansiranje Kulturnog društva „Napredak“
d) Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu za finansiranje Kulturnog društva „La Benovalencija“
22. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hecregovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta-Federalnom ministarstvu kulture i športa
23. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija, Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine
24. Prijedlog odluke o dopuni Poslovnika o radu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
25. Prijedlog rješenja o formiranju Radne grupe za koordinaciju aktivnosti vezanih za OECD-ov program Perspektiva konkurentnosti Jugoistočne Evrope za period 2020.-2021.
26. Prijedlog plana poslova premjera i uspostave katastra nekretnina za 2020. godinu
27. Godišnji izvještaj o dodijeljenoj državnoj pomoći u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, s Prijedlogom zaključka
28. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa (6M), s Prijedlogom zaključka
29. Izvještaj Nezavisnog odbora Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine o radu zamjenika direktora Federalne uprave policije koji obavlja dužnost direktora policije za I. kvartal 2020. godine, s Prijedlogom zaključka
30. Izvještaj o implementaciji projekata po Programu javnih investicija u Sektoru energije, zaključno sa 31.3.2020. godine, s Prijedlogom zaključka
31. Izvještaj o radu Nadzornog odbora JP „BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo za I. kvartal 2020. godine, s Prijedlogom zaključka
32. Izvještaj o realizovanim aktivnostima Implementacione jedinice projekta „Energetska efikasnost u BiH“ za Federaciju Bosne i Hercegovine u periodu od 1.1.2020. do 31.3.2020. godine, s Prijedlogom zaključka
33. Izvještaj o provođenju Akcionog plana za upoznavanje javnosti, uništavanje i suzbijanje širenja ambrozije na području Federacije Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
34. Izvještaj o poslovanju Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, uključujući i Izvještaj o radu Ombudsmena za bankarski sistem Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu i Informaciju o subjektima bankarskog sistema Federacije Bosne i Hercegovine, sa stanjem na dan 31.12.2019. godine, s Prijedlogom zaključka
35. Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o Izvještaju Finansijske policije Federacije Bosne i Hercegovine o utvrđenim činjenicama u postupku inspekcijske kontrole finansijsko-materijalnog, vanjskotrgovinskog i deviznog poslovanja Privrednog društva Aluminij d.d. Mostar, s Prijedlogom zaključka
36. Informacija vezana za vanrednu Skupštinu društva Aluminij d.d. Mostar održanu dana 6.4.2020. godine i zaključeni Ugovor o poslovnoj saradnji društva Aluminij d.d. Mostar s društvom Aluminij industries d.o.o. Mostar, s Prijedlogom zaključka
37. Izvještaj o prikupljenim i utrošenim sredstvima od posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća na nivou Federacije Bosne i Hercegovine za period 1.1-31.12.2019. godine, s Prijedlogom zaključka
38. Informacija o makrofinansijskoj pomoći Evropske unije za Bosnu i Hercegovinu, s Prijedlogom zaključka
39. Informacija o aktivnostima i stanju u oblasti veterinarstva s prijedlogom mjera i Prijedlogom zaključka
40. Informacija o zahtjevima Izvozno-kreditne agencije BiH-IGA i Ureda za reviziju institucija BiH za mogućnost nastavka korištenja prostora u zgradi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine BiH/ Energoinvest u Sarajevu nakon 30.6.2020. godine u svojstvu zakupca, s Prijedlogom zaključka
41. Prijedlog zaključka za pokretanje postupka za imenovanje članova Nadzornog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom
42. Prijedlozi akata:
a) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje dva člana Nadzornog odbora Privrednog društva „FEROELEKTRO“ D.D. Sarajevo, ispred državnog kapitala
b) Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje dva člana Nadzornog odbora Privrednog društva „FEROELEKTRO“ D.D. Sarajevo, ispred državnog kapitala
c) Prijedlog teksta Javnog konkursa za izbor i imenovanje dva člana Nadzornog odbora Privrednog društva „FEROELEKTRO“ D.D. Sarajevo, ispred državnog kapitala
43. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine odnosno Privrednog društva „Fabrika duhana Mostar“ d.d. Mostar pred sudom u Splitu, stalna služba u Makarskoj
44. Informacija u vezi sa zahtjevom sportskih saveza i klubova s područja Federacije Bosne i Hercegovine za pomoć bosanskohercegovačkom sportu za vrijeme vanredne situacije prouzrokovane pandemijom COVID 19, s Prijedlogom zaključka
46. Informacija o podršci Federalne uprave civilne zaštite koja je pružena u povodu obilježavanja 24. godišnjice genocida u Srebrenici u toku jula 2019. godine, s Prijedlogom zaključka
 
Subota,
23. januar 2021.
VIŠE