174. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 13.05.2020.
Dnevni red
Dnevni red 174. hitne sjednice Vlade FBiH
1. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva RMU „Banovići“ d.d. Banovići za donošenje Odluke o razrješenju dužnosti članova Uprave - direktora i izvršnih direktora privrednog društva RMU „Banovići“ d.d. Banovići
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva RMU „Banovići“ d.d. Banovići za donošenje Odluke o imenovanju vršilaca dužnosti članova Uprave - direktora i izvršnih direktora privrednog društva RMU „Banovići“ d.d. Banovići
Srijeda,
20. januar 2021.
VIŠE