173. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 08.05.2020.
Dnevni red
Dnevni red 173. hitne sjednice Vlade FBiH
 
1. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva „Binas“ d.d. Bugojno 
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „Binas“ d.d. Bugojno 
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „Binas“ d.d. Bugojno 
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva Privrednog društva „Binas“ d.d. Bugojno 
2. Informacija o primjeni člana 4. stav (8) Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica, sa Prijedlogom zaključka
Subota,
23. januar 2021.
VIŠE