171. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 28.04.2020.
Dnevni red
Dnevni red 171. hitne sjednice Vlade FBiH
 
1. Prijedlog izjašnjenja o amandmanima na Prijedlog zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica, koje su podnijeli:  
a) Daliborka Milović, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH 
b) Senad Alić, Ramo Isak i Rasim Pajić, delegati u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH 
c) Aner Žuljević, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH   
d) Elvedin Mušanović, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH  
e) Boris Krešić i Sandra Imširović, delegati u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH 
f) Vibor Handžić, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH    
g) Klub delegata hrvatskog naroda u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine   
2. Prijedlog izjašnjenja o amandmanima na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu koje su podnijeli  
a) Elvedin Mušanović, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH 
b) Senad Alić, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH  
c) Rasim Pajić, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH  
d) Vibor Handžić, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH 
e) Damir Marjanović, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH 
3. Prijedlog izjašnjenja o amandmanima na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, koje su podnijeli:  
a) Senad Alić, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH  
b) Klub delegata hrvatskog naroda u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine  
 
Nedjelja,
17. januar 2021.
VIŠE