170. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 28.04.2020.
Dnevni red
Dnevni red 170. hitne sjednice Vlade FBiH
 
1. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva BNT-Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik  
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva BNT-Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik 
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva BNT-Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik 
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva Privrednog društva BNT-Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik 
2. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu za sufinansiranje Projekta Razvoj ruralne konkurentnosti za I i II kvartal 2020. godine 
3. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu za sufinansiranje Projekta razvoja ruralnog poslovanja za I i II kvartal 2020. godinu 
4. Prijedlozi odluka:  
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ispred državnog kapitala 
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ispred državnog kapitala 
5. Prijedlog odluke o dodjeli sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Kapitalni transferi javnim preduzećima - OTF d.o.o. Sarajevo - za povećanje kapitala NTF d.o.o. Ploče“ 
6. Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju Upravnog odbora Finansijsko - informatičke agencije 
7. Zahtjev za upućivanje Inicijative Vijeću ministara Bosne i Hercegovine za izmjenu Odluke o propisivanju dodatnih uslova za ulazak stranaca u Bosnu i Hercegovinu, sa Prijedlogom zaključka 
 
Srijeda,
20. januar 2021.
VIŠE