169. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 23.04.2020.
Dnevni red
Dnevni red 169. hitne sjednice Vlade FBiH
 
1. Prijedlog amandmana na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu  
2. Prijedlog izjašnjenja o amandmanima na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu koje su podnijeli 
a) Klub poslanika Naše stranke u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH 
b) Samer Rešidat, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH 
c) Klub zastupnika PDA u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH 
d) Irfan Čengić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH 
e) Klub poslanika HDZ BiH - HNS u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH 
f) Klub poslanika DF-a u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH 
g) Klub poslanika SBB u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH 
h) Hamdija Abdić i Azra Bećirspahić, poslanici u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH 
3. Prijedlog izjašnjenja o amandmanima na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu 
a) Hamdija Abdić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH 
b) Klub poslanika PDA u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH 
4. Prijedlog izjašnjenja o amandmanima na Prijedlog zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica, koje su podnijeli:  
a) Klub poslanika SDP-a u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH 
b) Klub poslanika Naroda i pravde u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH 
c) Klub poslanika SBB-a u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH 
d) Klub poslanika HDZ BiH - HNS u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH 
5. Prijedlog izjašnjenja o amandmanima koje su na Prijedlog zakona o rokovima i postupanju u sudskim postupcima za vrijeme stanja nesreće na teritoriju Federacije BiH podnijeli: 
a) Klub poslanika DF-a u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH 
6. Prijedlog zaključka 
7. Prijedlog amandmana na Prijedlog zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica    
Petak,
22. januar 2021.
VIŠE