220. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 23.04.2020.
Dnevni red
Dnevni red 220. redovne sjednice Vlade FBiH održane danas u Sarajevu
 
1. Usvajanje Zapisnika 219. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 16.4.2020. godine
2. Prijedlog amandmana na Prijedlog Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica
3. Prijedlozi izjašnjenja o amandmanima na Prijedlog zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica, koje su podnijeli
a) Elma Đogić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
b) Klub poslanika DF-a u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
c) Adisa Kokić-Hinović, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
d) Suad Kaknjo, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
e) Amer Obradović, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
f) Klub nezavisnih poslanika u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
g) Klub poslanika Naše stranke u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
h) Klubovi poslanika PDA i A SDA u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
i) Federalno ministarstvo rada i socijalne politike
Četvrtak,
21. januar 2021.
VIŠE