168. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 07.04.2020.
Dnevni red
Dnevni red 168. hitne sjednice Vlade FBiH
 
1. Prijedlozi odluka: 
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za razrješenje vršilaca dužnosti članova Uprave Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo  
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za imenovanje članova Uprave Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo  
c) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora za ekonomske poslove Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo 
2. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva „Operator-Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo 
3. Prijedlozi odluka:  
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju vršioca dužnosti člana Uprave Društva  
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju člana Uprave Društva - izvršnog direktora 
4. Prijedlog zaključka 
 
Subota,
16. januar 2021.
VIŠE